Felhívjuk olvasóink figyelmét a budapesti Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya által támogatott, a magyar nyelvű közoktatást lényegileg formáló digitális kultúrplatformra, az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyv és Médiatárra.
A magyar közoktatási portálon, a milliós látogatottságú Sulineten 2006 óta fejlesztett multimédiás program mint folyamatosan bővülő e-tananyag sok fontos témakör mellett a külhoni magyarság szellemi kulturális öröksége: kötetek, videók és hanganyagok megjelenítése révén válik teljessé.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar
A program a lehető legszélesebb iskolai, könyvtári környezetet elérve bizonyítani kívánja azt, hogy a külhoni magyar közösségek kultúrájának, szellemi kincseinek bekapcsolása a hazai oktatás-ismeretterjesztés vérkeringésébe meghatározza az egységes magyar kultúráról alkotott képet, az E-Könyvtár segítségével a határon túl működő szellemi műhelyek, oktatási intézmények pedig közvetlenül is megkapják az anyaországi digitalizált tartalmakat.
A külhoni magyar közösségekről, ill. közösségekben napjainkig sok olyan fontos kötet és egyéb anyag készült, és fog is készülni amelyek elérhetősége a saját közeg de még inkább az anyaországi társadalom számára hagyományos módon egyértelműen korlátozott.
Az E-Könyvtár Szerkesztősége ezeket az értékes tartalmakat egységes, kereshető elektronikus formában, online (Sulinet) és offline módon (iskolák és közkönyvtárak intézményi szervereire teljes csomagként letöltve) adja közre. Az így létrehozott új minőségű összeállítás társadalmi méretekben hatva erősíti a környezet- és értéktudatosságot, megnöveli az oktatás-nevelés hatékonyságát; felbecsülhetetlen kulturális tájékoztatási értéke révén alapját fogja képezni Magyarország Európai Uniós bemutatkozó programjának a „Teach Hungary 2010”-nek.
A hétköznapi könyvtárlátogatókon, internethasználókon kívül ezért elsődleges célközönség az oktatók, kutatók és a tanuló ifjúság. A jövő nemzedék esetében sokoldalú e-tartalmakkal – stabil kulturális értékek és minták felmutatásával, érzelmi hatású információkkal – szükséges erősíteni a tanulási motivációt, fejleszteni a közösségi identitást, szolidaritást, eltüntetni a negatív előítéleteket.
A kultúrplatformot elsődlegesen használó hazai és külhoni fiatalok kreatív igényeinek figyelembe vételét és bevonásukat szolgálja az E-Könyvtár Szerkesztőség avval, miszerint folyamatos interaktív lehetőséget ad számukra, hogy multimédiás anyagaikat beküldve (elsősorban saját kisfilmek, fotósorozatok, szakleírások) az elektronikus tananyagokat kiegészítve ők is bemutathassák szűkebb közösségük értékeit, hovatartozásukat meghatározó élményeiket megoszthassák kortársaikkal éppúgy, mint a látásmódjukra kíváncsi pedagógusokkal, az őket formáló idősebb nemzedékkel.
Az E-Könyvtár szerkesztői tehát várják a konkrét ajánlásokat és a kapcsolatfelvételt a külhoni szellemi és társadalmi műhelyek részéről, mely köteteiket, kiadványaikat (a témakörök a néprajztól a településtörténetig, az átfogó művektől a lokális bemutatásig egyaránt szerepelhetnek), multimédiás anyagaikat (videó, hangzóanyag) szeretnék az egész nemzet számára tananyaggá, segédletté tenni!
Közvetlen elérhetőségük: info@heraldicart.hu
Felelős szerkesztő: Barna Gábor

MEH, Felvidék Ma, pog