December 17-én, 18 órakor a kassai református templomban a Csengettyű Gyermekkara és Leánykara tartott adventi koncertet a VOCES énekkarral együtt Harmonia coelestis minor (Kis mennyei összhang) címmel. Közreműködtek a Musica Iuvenalis zenekar és a kassai konzervatórium fiatal zenészei.

A koncertet Orémus Zoltán esperes vezette be emelkedett beszédével: „Az Újszövetség eredeti görög nyelvén az ειρήνη [eiréné] kifejezés jelentése béke, békesség, egyetértés, összhang, rendezett viszony, az az állapot, amelyben minden a maga helyén van. A rómaiak erős hadsereggel, rendezett közigazgatással, hatalmi eszközökkel akartak békét teremteni, az emberek mégis lelki sötétségben, békétlenségben, rendezetlen viszonyok és összezavart gondolatok között éltek.
Adventben éppen arra várunk, karácsonykor azt ünnepeljük, Aki nem erővel, nem hatalommal, hanem lélekkel teremt békességet. A lelki sötétségben, a békétlenségben élő ember belső lépéseit ráirányítja a bekesség útjára. Ráigazítja lábunkat az Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal összhangot teremtő útra, arra az útra, ahol rendeződnek az elrontott viszonyaink. Ezen az úton járva minden a helyére kerül. Az igen igen lesz, a nem nem, az Istennek megadjuk ami az Istené, a császárnak, ami a császáré és nem tartozunk semmivel senkinek csak azzal, hogy egymást szeretjük. Igen, az a Jézus jött el az első karácsonykor, aki egész életét annak szentelte, azért szenvedett, azért halt meg, hogy lábunkat ráigazítsa a lelki sötétségben, a békétlenségben, a rendezetlen viszonyokban, az összezavart gondolatokban a békesség útjára.
A zenében, az énekben felcsendülő hangok összhangja, harmóniája is békét teremt. A harmóniában békét teremtünk. Békét a szívben, a lélekben, az egész lényünkben. »Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.«
Kívánom, hogy a felcsendülő dallamok, az énekszövegek, a zenei harmónia segítse ráigazítani a mi lépéseinket is a békesség útjára.
Pax vobiscum! Békesség nektek! Pokoj vám!”
A koncert első felében a Csengettyű énekkar Karai József (1927) adventi és karácsonyi kórusfeldolgozásaiból adott ízelítőt, majd a VOCES énekegyüttes következett, mely Michael Praetorius, Lisznyai Szabó Gábor, Adam Vaclav Michna és egyéb, többek között régi spanyol karácsonyi dallamokat szólaltatott meg.
A harmadik részben a két kórus közösen adott elő részleteket Esterházy Pál (1635-1713) Harmonia Coelestis c. művéből (1699-1700) a fentebb említett zenészek közreműködésével.
A koncert alkalmával teljesen megtelt a református templom és mindenki szép élményekkel távozhatott.

Felvidék Ma, Balassa Zoltán


A kassai református templom


A Csengettyű énekel


A VOCES


A közös éneklés


A fiatal zenészek előtérben


Koncert után távozik a közönség