Budán, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában került sor a Palóc Társaság által a Magyar Kultúra Napja tiszteletére 14. alkalommal meghirdetett pályázat kiértékelésére és ünnepélyes eredményhirdetésére. Összesen 98 pályamű érkezett, melyeket a Kolczonay Katalin egyetemi tanár vezette értékelő bizottság értékelt.

Megnyitó beszédet Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke mondott, majd felolvasták Duray Miklós felvidéki politikus üdvözletét, aki egyben a rendezvény fővédnöke is volt. Ezt követően előadást tartott Kiss Dénes költő, a Magyar Írók Egyesülete és az Országos Trianon Társaság elnöke és Halász Péter néprajzkutató, a Honismeret szerkesztője, az Országos Honismereti Szövetség elnöke.

{mosimage}

Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt Csipka Rozália, a Siker X Kiadó vezetője bemutatta a Voltunk, vagyunk, leszünk című kötetet. A díjkiosztón közreműködött Friedrich Klára rovásírás-kutató,
Szakács Gábor zeneszerző, rovásírás-kutató, Simon M. Veronika Munkácsy-érmes festőművész, valamint Ernyei Béla zeneköltő. Az est háziasszony Szablya Adrienne volt.

{mosimage}

A pályázatra összesen 98 pályamű érkezett: Az alap- és középiskolás diákok az alábbi témák közül választhattak:

Téma Alapiskolások Középiskolások Összesen
Pusztuló emlékeink 8 4 12
Visszaemlékezések 18 16 34
Életút 9 4 13
A magyar írás története 14 0 14
Anyád nyelvét bízták rád… 6 3 9
Mi történt Trianonban? (3 téma) 6 6 12
Mi lesz velünk magyarokkal? 4 0 4
Összesen 65 33 98

{mosimage}

A pályázók neme szerinti elosztás: 41 fiú (közülük 27 alapiskolás és 14 középiskolás), 57 lány (közülük 38 alapiskolás és 19 középiskolás(

A pályázók száma országok szerint:

Szlovákia: 44 (27 alapiskolás, 17 középiskolás)
Magyarország: 12 (alapiskolások)
Románia: 8 (középiskolások)
Szerbia: 32 (24 alapiskolás, 5 középiskolás)
Ukrajna: 2 (alapiskolások)

{mosimage}

A pályázaton az alábbi alapiskolák tanulói vettek részt:
FELVIDÉK: Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Felsőszeli, Balassi Bálint MTNYA – Ipolynyék, Tompa Mihály MTNYA – Rimaszombat, Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola – Torna, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Deáki, Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola – Ipolyszakállos
DÉLVIDÉK: Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola – Magyarkanizsa, Hunyadi János Általános Iskola – Csantavér
MAGYARORSZÁG: Gubányi Károly Általános Iskola – Pilis, Bethlen Gábor Gimnázium – Hódmezővásárhely, Nagyboldogasszony Két Tannyelvű Katolikus Általános Iskola – Jászberény
KÁRPÁTALJA: Benei Általános Iskola – Bene

A pályázaton az alábbi középiskolák tanulói vettek részt:
FELVIDÉK: Ipari Szakközépiskola – Komárom, Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium – Léva, Nyolcosztályos Gimnázium – Párkány, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium – Pozsony, Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Nyolcosztályos Gimnázium – Érsekújvár
DÉLVIDÉK: Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont – Magyarkanizsa
ERDÉLY: Baróti Szabó Dávid Középiskola – Barót, Csiky Gergely Iskolaközpont – Arad, Szatmárnémeti Református Gimnázium – Szatmárnémeti

{mosimage}

ALAPISKOLÁS DÍJAZOTTAK

Helyezés Név Iskola Település
Kiemelt I. díj Kávai Konrád J. J. Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa
I. díj Deák Zoltán Széchenyi István MTNYA Felsőszeli
Csőre Zoltán J. J. Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa
István Dárió Hunyadi János Ált. Iskola Csantavér
Flaska Vivien Lili. Széchenyi István MTNYA Felsőszeli
Zabos Réka Hunyadi János Ált. Iskola Csantavér
Pozder Márk J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
II. díj Bertók Gábor MTNYA Deáki
Kovács Noémi Általános Iskola Bene
Novák László Balassi Bálint MTNYA Ipolynyék
Osztojin Izidor J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
Subovics Éva MTNYA Torna
Török Tamara Széchenyi István MTNYA Felsőszeli
III. díj Ander Patrícia Hunyadi János Ált. Iskola Csantavér
Földes Bence MTNYA Ipolyszakállos
Hubai Dóra Hunyadi János Ált. Iskola Csantavér
Hutkai Krisztián MTNYA Torna
Nagy Viktória Balassi Bálint MTNYA Ipolynyék
Rekecki Orsolya J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
Dicséret Balázs Bettina J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
Baráth Endre J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
Batár Hajnalka MTNYA Ipolyszakállos
Becsei Dalma Bethlen Gábor Gimnázium Hódmezővásárh.
Csörgő Gábor Széchenyi István MTNYA Felsőszeli
Fejős Áron J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
Hlavács Dávid Gubányi Károly Ált. Iskola Pilis
Kiss Tamás J. J. Zmaj Ált. Iskola Magyarkanizsa
Lelovics Gábor MTNYA Deáki
Palócz Dorina Nagyboldogasszony Két Tny. Ált. Isk. Jászberény
Práczki Zoltán Gubányi Károly Ált. Iskola Pilis
Különdíj Novák Bernadett Balassi Bálint MTNYA Ipolynyék
Stryčko Dávid MTNYA Ipolyszakállos

KÖZÉPISKOLÁS DÍJAZOTTAK

Helyezés Név Iskola Település
Kiemelt I. díj Higyed Emília Református Gimnázium Szatmárnémeti
Lengyel Gabriella Pázmány Péter MTNY 8 Oszt. Gimn. Érsekújvár
I. díj Ágoston Kata Baróti Szabó Dávid Középiskola Barót
Bartusz Réka MTNY Alapiskola és Gimnázium Pozsony
Fábián Adélka Baróti Szabó Dávid Középiskola Barót
Kosányi István Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
Gulyás Roland Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
Nagy Némedi Csaba Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
Soós Tünde Baróti Szabó Dávid Középiskola Barót
II. díj Gál Enikő Szabó Dávid Középiskola Barót
Juhász Noémi Ipari Szakközépiskola Komárom
Özvegy Zsuzsanna Beszédes J. Mezőg. és Műszaki középisk. Magyarkanizsa
Pathó Krisztina Nyolcosztályos Gimnázium Párkány
Sóky Bernadett Pázmány P. MTNY 8 oszt. Gimnázium Érsekújvár
III. díj Dégi Noémia Ipari Szakközépiskola Komárom
Domonkos Márk Ipari Szakközépiskola Komárom
Fejes Krisztián Beszédes J. mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
Magyari Jozef St. Beszédes J. mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
Medve Viktor Beszédes J. mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa
Nagy Dávid Ipari Szakközépiskola Komárom
Szabó Pál Ipari Szakközépiskola Komárom
Dicséret Borsó Ákos

Ipari Szakközépiskola Komárom
Dankó Sándor Ipari Szakközépiskola Komárom Ipari Szakközépiskola Komárom
Gál Zoltán Csaba Csiky Gergely Iskolaközpont Arad Arad
Gubík Réka MTNY Egyházi Gimnázium Léva Léva
Sárkány Szabolcs Beszédes J. Mezőg. és Műszaki Középisk. Magyarkanizsa

A XIV. Magyar Kultúra Napja-pályázat támogatói voltak: ANIMA Könyvkiadó és Terjesztő, BALATONGUEST Kft., Forrai Sándor Rovásíró Kör, JOBBIK I. Kerületi Alapszervezete, Józsa Judit keramikus szobrász, Kecskeméti Lapok, KEHOFA
Kárpát-medencében Élő Magyarokért Alapítvány, Kráter Műhely Egyesület, Kormorán Együttes, Korona Filmstúdió, Lezsák Sándor költő, a Magyar Országgyűlés alelnöke,Nagykenyér – Ipolynyék
Lítea Könyvesbolt és Teaház, Magyar Kultúra Alapítvány
Magyar Nemzeti Galéria, Novák Gabriella , Országos Honismereti Szövetség, Országos Trianon Társaság, Rákóczi Szövetség, Pörzse Sándor, Püski Kiadó, Trianon Kutató Intézet

Felvidék Ma