(Az elfogadott dokumentumokkal frissítve) Ülésezett a Magyar Koalíció Pártjának Országos Tanácsa. Áttekintették és értékelték a Szlovákiában kialakult belpolitikai helyzetet, a párt országos és regionális szerveinek működését, megállapodtak a parlamenti választások képviselőjelölt-állítási kritériumaiban. A régiók és az országos vezetés javaslatai alapján a választási listáról március 6-ai ülésén dönt az Országos Tanács, amely ma arról is határozott: egyéni értékelés alapján lehetővé teszi, hogy tavasszal kilépett tagjai visszatérjenek az MKP-ba.

A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa politikai nyilatkozatotokat és felhívásokat is elfogadott:

Vessünk véget a hatalmi erőszaknak – Szlovákiának új kormány kell

Az elmúlt csaknem négy évben Szlovákiában a kormányt, illetve az irányítása alá tartozó szervezetek tevékenységét számos hatalmi önkényre, hatalmi visszaélésre, a biztonsági szervek szakmai alkalmatlanságára utaló esemény jellemezte. Ezeknek közös vonása a magánszemélyek szabadságával, méltóságával való visszaélés.
Legutoljára a poprádi repülőtéren a szakszerűtlenül és jogsértőn végrehajtott biztonsági gyakorlat kavarta fel a nemzetközi közvéleményt. Ebben az esetben a legfelháborítóbb az volt, hogy gyanútlan embereket kísérleti alanyként használtak fel a gyakorlat végrehajtására, ami ráadásul fiaskóval végződött, mert robbanóanyag került a repülőgép fedélzetére.

Megdöbbentő volt hallani a belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány szájából a fenyegetést, amelynek értelmében mérlegelték a rendőrség bevetését a sztrájkoló fuvarozók ellen. Ezt is a hatalmi arrogancia megnyilvánulásának tartjuk.
A kínai államfő pozsonyi látogatása alkalmával 2009 júniusában a tétlen szlovák rendőrség szeme láttára léptek fel erőszakosan a tüntető emberjogi aktivistákkal szemben a kínai biztonsági szolgálat emberei. A szlovák rendőrségnek kötelessége lett volna a tüntetőket védeni, de nem tette. Ennek a felháborító eseménynek semmilyen jogi és személyi konzekvenciája nem volt. Nem véletlen, hiszen néhány hónappal korábban, 2008. november 21-én a szlovák rendőrség lépett fel erőszakosan és ok nélkül egy kazah újságíró ellen, akit elhurcoltak, mert tiltakozott a kazahsztáni emberjogi sérelmek miatt.
A szlovák rendőrség legbrutálisabb beavatkozása 2008. november 1-jén történt a dunaszerdahelyi labdarúgópályán, ahol a rohamrendőrök több száz békés szurkoló ellen a legkeményebb erőszakkal léptek fel, agyba főbe verve őket, maradandó sérüléseket okozva. Ez a beavatkozás láthatóan szándékos volt, hogy megfélemlítsék a magyar szurkolókat, akik magyar nemzeti jelképek lobogtatásával is biztatták csapatukat. A mai napig nem sikerült bizonyítania a rendőrségnek, hogy okkal és jogosan lépett fel a szurkolókkal szemben. Míg a fent említett eseményeket a szlovák politikai elit ellenzéki része elítélte, a dunaszerdahelyi rendőri brutalitást minden oldalon a mély hallgatás kísérte.
Az elmúlt négy év hatalmi önkényének nyitányát a Fico-kormány hivatalba lépése után nem sokkal, 2006. augusztusának végén Malina Hedvig megverése jelentette, aki azért vált áldozattá, mert magyarul beszélt az utcán. Pusztán ez is felháborító, de az még inkább, hogy a miniszterelnök, a belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány is nem a szenvedő alany védelmére kelt, hanem az erőszakot elkövető személy pártjára állt. A tettest a mai napig nem derítették ki hivatalosan, noha a pontos személyleírás szerint civil szervezetek megtalálták őt. Ellenben a nyomozószervek és az ügyészség Malina Hedviget gyanúsítja a hatóság félrevezetésével.
Sajnos a hivatalos szervek ilyen magatartása nem előzmények nélküli – 1992-ben a rohamrendőrök ugyancsak magyar szurkolókat a szállodában vertek agyba-főbe, 1995-ben pedig a szlovák titkosszolgálat közreműködésével a köztársasági elnök fiát hurcolták el. Mindehhez akkor is és most is a kedvező hátteret a kormánypolitika teremtette, valamint az, hogy jelenleg is a kormányt alakító politikai erők között foglal helyet az extrémista Szlovák Nemzeti Párt, amelynek elnöke magyarellenes kijelentéseiről vált hírhedté.
Szélsőségesek persze vannak mindenütt, de Európában és főleg az Európai Unióban példanélküli, hogy a szélsőség a kormány- és az állampolitika részévé váljon. Egyetlen sötét kivétel Szlovákia. Ezt az állapotot az is súlyosbítja, hogy egyetlen kormánypolitikus sem akad, aki ettől elhatárolódna.

Szlovákia tehát megérett a kormányváltásra.

Nem szabad ellehetetleníteni az önkormányzatokat

A 2010-es gazdasági évben a helyi önkormányzatok egy része a puszta túlélésért fog küzdeni. Az MKP Országos Tanácsa felszólítja a Szlovák Köztársaság kormányát, teremtsen megfelelő eszközöket a helyi önkormányzatok fizetésképtelenségének, illetve csődjének megelőzésére, mivel a múlt évben a gazdasági válság a helyi önkormányzatokat rendkívül súlyosan érintette. Az illetékes tárcák dolgozzák ki a települések, a helyi önkormányzatok fizetésképtelenségtől, illetve csődtől való megvédésének forgatókönyvét, vitassák meg a települések társulásaival, és ültessék át azt a gyakorlatba. A gazdasági válság okozta terheket a közigazgatás minden szintjére arányosan kell elosztani.
A helyi önkormányzatok szűkös anyagi helyzete alapvető küldetésük ellátását lassítja, szélsőséges esetben meg is akadályozhatja azt, emiatt veszélybe kerülhet az európai uniós alapok felhasználása is.
Mivel a polgárok ügyes-bajos dolgaikat a közigazgatás hozzájuk legközelebb álló szintjén, vagyis a helyi önkormányzatokban intézik, semmilyen felelős politikusnak sem lehet érdeke a helyi önkormányzatok működésképtelenné tétele.

Az anyanyelv használata alapvető emberi jog

A Magyar Koalíció Pártjának Országos Tanácsa felkéri az egész szlovákiai magyar társadalmat, hogy félelem nélkül használja magyar anyanyelvét és éljen a hatályos jogszabályok által jelenleg biztosított jogaival.

Az OT felszólítja az MKP tagjait, választóit, szimpatizánsait, valamint a jóérzésű szlovák anyanyelvű polgártársainkat, hogy az államnyelvtörvény diszkriminatív rendelkezései ellen annak teljesítésére vonatkozó passzív magatartással tiltakozzanak.

Követeljük meg a minket megillető magyar nyelvű, tájékoztatást, beszéljünk és írjunk magyarul a nyilvánosság előtt, a hivatalokban, az élet minden területén – egyenjogú emberként és teljes értékű polgárként kérjük az alapvető emberi jogainkat szavatoló tényleges egyenlőséget!

Egyben kérünk mindenkit, aki a nyelvtörvény miatt konfliktushelyzetbe kerül vagy a kulturális minisztérium részéről figyelmeztetésben részesül, hogy arról haladéktalanul tájékoztassa a MKP központi irodáját.

Az iskolai beiratkozásokkal kapcsolatos felhívást a magyar szülőkhöz ITT olvashatják.

Forrás: www.mkp.sk