Alábbiakban Ladányi Lajost, a Magyar Koalíció Pártja országos elnökségének tagját kérdeztük a közelmúltban elfogadott, remélhetően szórványmagyarságot erősítő határozat hátteréről.
– Mint szórványban élő felvidéki magyar, miképpen értékeli a Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Külügyi és Európa-ügyi Albizottságának Szórvány Munkacsoportja által elfogadott a magyar nemzetpolitika szórványdimenziójára kidolgozott javaslatát?

A szórvány munkacsoport megalakításának és működésének célja, hogy a magyar szórványok szempontjából átfogó és hosszú távú koncepciót teremtsen a Kárpát-medencei magyarságnak. Magyarország határain túl élő magyarság több, mint fele ma már szórványban él, ezért volt szükség a megmaradásuk érdekében készített stratégiai koncepcióra. Mint a javaslat egyik előkészítője fontosnak tartottam, hogy a szórványkezelés és a Kárpát-medencei szórványok mentése nemzetstratégiai feladat legyen. A tervezet elfogadásával a szórványkezelés elméleti megalapozásán túl vagyunk, most a gyakorlati munka következik.
A stratégiai tervezet részleteiben foglalkozik a szórványok kezelésével. Olyan kisebbségi, nyelvi, kisközösségi, anyanyelvi otthonosság-érzet megteremtése és kialakítása a cél, melynek eredménye a felmorzsolódás megállítása. Feladatunk, hogy a szórványok irányában erősítsük a tömbben élők szolidaritás érzetét.

– Lát-e lehetőséget arra, hogy a szlovákiai magyarság egyre erőteljesebb szórványosodását megállítsuk?

Ha sikerül a gyakorlatban is megvalósítanunk a tervezetben megfogalmazott elképzeléseket, látok esélyt arra, hogy a szórványosodás folyamatát lassítani tudjuk, és az érintett közösségben élők együttműködésére támaszkodva meg is állíthatjuk.

– Tervezik-e, hogy a Szórvány Munkacsoportot elsőként a felvidéki régió látja vendégül, hogy megismerkedhessenek az itteni helyzettel?
2008. májusában Alsóbodokon szerveztünk egy szórványkonferenciát, ahol a Kárpát-medencében élő magyar közösségek képviselői és magyarországi szakemberek ismertették kidolgozott szórványprogramjaikat és stratégiai elképzeléseiket. Ez a találkozó vetítette előre a közös Kárpát-medencei Szórványtanács megalakulását, amely a KMKF 2009. szeptemberi ülésén Szórvány Munkacsoport néven jött létre.
A 2010. február 1-i ülésen javasoltuk, hogy a munkacsoport szórványközpontokat látogasson a jövőben, és bízunk benne, hogy látogatásuk első állomása felvidéki szórványvidék lesz.

Felvidék Ma, -pa-