A piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Josephinum részlegében tanácskoztak február 20-án és 21-én a Magyarok Szövetsége (MSz) magyarországi vezetői: Vukics Ferenc elnök, Herpai Sándor alelnök, a megyei és tagozati elöljárók, valamint a Magyarország határain kívül működő magyar szervezetek azon képviselői, akik elfogadták az MSz meghívását.

A konferencián az MSz szlovákiai tagozatának elöljárója, Bugár György, az MSz egyik felvidéki testületeként működő Bölcsek Tanácsából Dráfi Mátyás, Nagy Ferenc és Batta György, a Csemadok képviseletében Hrubík Béla országos elnök, illetve Balogh Gábor országos alelnök vett részt. A kétnapos ülésnek egyetlen célja volt: megalakítani a Magyar Közösségek Nemzeti Tanácsát (MNKT). Az új tömörülés főbb céljai: a Magyar Országgyűlés kétkamarássá alakítása esetén szorgalmazni a határon túli magyarság felsőházi képviseletét, folyamatosan együttműködni a határon túli magyarság érdekeit érintő magyarországi döntések előkészítésében; tapasztalatcsere; határokon átnyúló együttműködés a művelődés, a kultúra, a gazdaság, a közélet stb. területén. (Részletek a www.magyarokszovetsége.hu honlapon, illetve a 0904 644 950-es szlovákiai telefonszámon.) A konferencián egyezmény született az MNKT működési rendjéről, majd a résztvevők a parlamentbe vonultak, ahol a Szent Korona előtt ünnepélyes fogadalmat tettek az alábbi szavakkal: „…Jézus Urunk Új Szövetsége szerint embertársaimra test-vérként tekintek a szeretet törvényének betartásával… családom, nemzetem és az emberiség felemelkedésén munkálkodom…”
A piliscsabai tanácskozáson Hrubík Béla úgy nyilatkozott, hogy az MSz új szervének céljai rokonszenvesek számára, ezért a Csemadok Országos Választmánya megvitatja a csatlakozás lehetőségét. A konferencián megjelent délvidéki, kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és magyarországi résztvevők egyetértettek abban is, hogy az ún. „civil kontroll” megerősödése kedvezően befolyásolhatja a pártpolitizálást.

(BMH), Felvidék Ma