Konzultációt indít az Európai Bizottság arról, hogyan kellene továbbfejleszteni az egyetemes távközlési szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályozást, írja a Világgazdaság. A területért felelős európai bizottsági tag, Neelie Kroes szerint a gyors technológiai fejlődés teszi szükségessé a 2002-ben elfogadott direktíva újragondolását.
A hatályos előírás szerint a tagállamoknak mindenki számára hozzáférést kell biztosítaniuk a nyilvános vezetékes telefonhálózathoz, valamint a beszéd- és adatátvitelre, illetve funkcionális internet-hozzáférésre alkalmas nyilvános telefonszolgáltatásokhoz. Ezt az előírást egyfajta biztonsági hálónak szánták annak megelőzésére, hogy a lakosság egy része alacsony jövedelme vagy lakóhelye miatt nem részesül az 1990-es évek végén liberalizált távközlési piac szolgáltatásaiból.
A most kezdeményezett – május 7-ig tartó – konzultáció során kiemelt kérdés, hogy vajon az egyetemes szolgáltatási irányelvet célszerű-e kiterjeszteni a számos gyéren lakott vidéki körzetben ma még elérhetetlen széles sávú internetszolgáltatásra. Kroes szerint a „digitális szakadék” csökkentésének szükségessége kétségtelen, ugyanakkor lehet, hogy ennek elérését a direktíva helyett inkább más szakpolitikákra vagy a piaci versenyre kellene bízni. Kommentárokat várnak a tagállami hatáskörök esetleges szűkítésének a szükségességéről, illetve arról is, ki viselje a széles sávú hálózatok kiépítésének a költségeit. Utóbbinál a távközlési cégek forrásai mellett közpénzek becsatornázása is felmerülhet, hiszen az internetforradalom haszna a társadalom egészében jelentkezik – vetette fel Kroes.
NG, Felvidék Ma