Nagyböjt ötödik vasárnapján ünnepi szentmisére került sor Egyházkarcsán. A plébánia udvaráról ünnepélyes keretek között, harangzúgással vonult be a római katolikus templomba az egyházkarcsai lelkiatya kíséretével együtt.
Nagyböjt ötödik vasárnapján ünnepi szentmisére került sor Egyházkarcsán. A plébánia udvaráról ünnepélyes keretek között, harangzúgással vonult be a római katolikus templomba Mgr. Szalay Gyula címzetes esperes-plébános, valamint a dunaszerdahelyi járási esperes, Gódány László Egyházkarcsa polgármestere, Csiba János Királyfiakarcsa polgármestere, a Szent György Lovagrend, Erdős Péter templomatya és a plébánia tanács tagjai. A szentmise elején felolvasásra került Mons. Thlic. Robert Bezák nagyszombati érsek dekrétuma, amely által 2010. március 3-án a Nagyszombati Főegyházmegyébe inkardinálta (az egyházmegye kötelékébe fogadta) Mgr. Szalay Gyula esperes-plébánost az egyházi törvénykönyv 267. kánonjának 1. paragrafusa szerint. Az érsek atya az egyházkarcsai lelkiatyát megerősítette a 2005. március 2-án megszerzett címzetes esperesi rangjában. A szentmise után virágcsokrokkal köszöntötték az ünnepeltet. A szentmise után agapéra került sor az egyházkarcsai faluházban, ahol Gódány László egyházkarcsai polgármester megható szavai mindnyájunkat elgondolkoztattak. A polgármester úr méltatta Szalay Gyula címzetes esperes-plébános odaadó hűséges munkáját, aki fáradságot nem ismerve, azon munkálkodik, hogy Egyházkarcsa lelki élete állandó fellendülésben legyen, és aki nélkül ma már Egyházkarcsát nem tudnánk elképzelni. Egyházközségünk olyan lelkipásztort kapott az ő személyében, aki olyan mint egy erős kapocs, aki jóságával, szeretetével, alázatosságával hűségesen szolgálja a rá bízott nyájat. Az iskolák nevében Mgr. Várady Éva egyházkarcsai iskola igazgatónője köszöntötte az egész tanári kar jelenlétében és nevében az ünnepeltet. A királyfiakarcsai iskola nevében Dr. Szalay Piroska igazgatónő köszöntötte az esperes urat szintén az egész tanári kar jelenlétében. Nagyon sok kedves vendég volt jelen, akik szintén köszöntötték és a vasárnap délutánt ennek az ünnepnek szentelték. Az agapé után nagy tisztelettel az ünnepelt megköszönte mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték, és befejezésül a következőt mondta: lassan-lassan húsz éve annak, hogy Csallóközből indultam a Rozsnyói Egyházmegyébe, ahol igyekeztem szolgálatomat Isten akarata szerint teljesíteni és ma újra Csallóközben vagyok, tehát fogalmazhatnék úgy is, hogy a Csallóközből indultam és a Csallóközbe érkeztem.

Felvidék Ma, Mgr. Juhász Ferenc