Közösség a hitben, nyelvben, kultúrában – címmel kerül sor a Doktorok Kollégiuma következő regionális ülésére, amelynek március 13-án a hanvai Diakóniai Központ ad otthont. A templomi istentiszteleti alkalomra és a Diakóniai Központban tartandó konferenciára a Doktorok Kollégiuma a gömöri egyházmegye lelkipásztorait, presbitereit és gyülekezeti tagjait is szívesen látja.

A regionális ülés szombaton 10.00 órakor a helyi református templomban Bölcskei Gusztáv püspök, a Doktorok Kollégiuma elnökének igeszolgálatával veszi kezdetét, majd a résztvevők a templomkertben megkoszorúzzák a költő és lelkipásztor Tompa Mihály emlékművét.
A helyi Diakóniai Központban Kádár Zsolt főtitkár 11.00 órakor nyitja meg a konferenciát, majd B. Kovács István, Református Tudományos Gyűjtemények igazgatója a szlovákiai magyar református küldetést vázolja fel előadásában. A magyar református nevelésről Sebők Attila a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatója, a cseh-morvaországi kapcsolatokról Kiss Endre József főkönyvtáros, a felvidéki református egyházművészetről pedig Szalay Emőke, az egyházi-néprajzi szekció elnöke, valamint „Igehirdetésünk felelőssége az anyanyelvért“ címmel Fekete Károly a Doktorok Kollégiumának alelnöke tart előadást. Géresi Róbert a Szlovákiai Református Egyház püspökhelyettese az együvé tartozás aktualitásait – kisebbség, magyarság, reformátusság – cím alatt hozza közelebb a hallgatóság számára. A konferencián az Ungi Református Egyházmegye templomai címmel fotókiállítás nyílik Erdélyi Géza ny. püspök és P. Szalay Emőke az egyházi – néprajzi szekcióelnöke méltatásával. A hanvai regionális ülés Bölcskei Gusztáv püspök, a Doktorok Kollégiuma elnökének értékelésével zárul.
A templomi istentiszteleti alkalomra és a Diakóniai Központban tartandó konferenciára a Doktorok Kollégiuma a gömöri egyházmegye lelkipásztorait, presbitereit és gyülekezeti tagjait is szívesen látja.
A Magyarországi Református Egyház Teológiai Doktorainak Kollégiuma a teológiai tudományok művelésére szervezett közösség. A teológiai tudományokat a Magyarországi Református Egyház hitvallásainak szellemében, egyetemeivel és főiskoláival együttműködve, ökumenikus lelkülettel és más tudományok iránti nyitottsággal, az egyház egészének javára műveli.

Felvidék Ma, Reformata