2010. március 14-én Egyházkarcsán megszólaltak a harangok. Annak ellenére, hogy nagyböjt negyedik vasárnapját ünnepeltük, mégis szívünk megtelt örömmel és boldogsággal, amikor templomunkban a budapesti Óbudai Szent Péter és Szent Pál Szalézi általános iskola 50 diákja és tanárai ünnepélyessé tették a szentmisét.
Öröm volt számunkra a gyermekek csengő hangját újra hallgatni, mely betöltötte templomunkat és az egész szentmisét végigkísérte. Az ünnepi szentmisét Mgr. Szalay Gyula címzetes esperes-plébános celebrálta, aki szentbeszédében következőket mondotta:
A tékozló fiú örökszép példabeszédét hallottuk. Most a húsvéti előkészület szent negyvennapjában, a nagyböjt idején különösen is fontos ez a példabeszéd, hogy helyesen megértsük és gyakoroljuk a bűnbánatot. Ez a példabeszéd az Isten és a bűnös ember kapcsolatát ábrázolja. Ez a példabeszéd nemcsak szép, de szinte minden részletében hordoz üzenetet minden idők minden krisztushívő emberének.  A kettőjük szakítása mutatja meg a bűn igazi természetét: a bűn az Istennel való teljes szakítás. Az ember elfuthat Istentől, elrejtőzhet előle, mint Ádám próbált a paradicsomban. Megkísérelheti, hogy mellőzze Istent életében, hogy nélküle boldoguljon.
Sajnos a legtöbb ember tudatában úgy jelenik meg a bűn, mint bűnös cselekedetek összessége. Ahogy a fiú bűne nem abban áll, hogy egyvalami rosszat tett apjának, hanem, hogy teljesen szakított vele, úgy a bűn sem a bűnös cselekedetekből áll, hanem abból, hogy az ember gyökerében szakad el Istentől.
A példabeszédét fontoljuk meg és alkalmazzuk életünkre, hogy ne külső elvárásoknak eleget téve, hanem belső megtéréstől és bűnbánattól vezérelve kerüljünk közelebb a nagyböjt folyamán is Istenhez.

A szentmisén jelen voltak falunk elöljárói, pedagógusok, magyarországi vendégek és a környék hívei.
Az ünnepi szentmise után közös ebédre került sor a királyfiakarcsai faluházban Erdős Péter templomatya meghívására, ahol imádsággal kezdtük és fejeztük be az ünnepi ebédet, majd az iskolások kultúrműsort adtak elő, mely elnyerte minden jelenlévő tetszését.
Nem feledkeztünk el Petőfi szobránál fejet hajtani és kifejezni tiszteletünket, és meghallgattuk Kenessey László a budapesti Óbudai Szent Péter és Szent Pál Szalézi általános iskola igazgatójának beszédét. Majd a beszéd után koszorúkat helyeztek el: Csiba János polgármester Királyfiakarcsa önkormányzatának nevében, Egyházkarcsa önkormányzata és egyházközsége nevében Gódány László polgármester és Szalay Gyula címzetes esperes-plébános, Petőfi Baráti Társulás nevében Erdős Péter és Marczell József, egyházkarcsai iskola nevében Nagy Zsuzsanna, Petőfi Sándor alapiskola tanárai, valamint Tót András, Kenessey László és Dr. Csicsai Gábor.
Jó volt elmélkednünk a mai szentbeszéden, amelyet szívünkbe zártunk és megrerősített bennünket hitünkben és erőt adott a nagyböjt idejében, hogy mi is elgondolkozzunk életünk felett.

Felvidék Ma, Juhász Ferenc
Fotók: Szerencsés István