A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja és Egyházzenei Osztálya a marcelházai gyülekezettel közösen április 10-én szervezte meg a II. Visszhang zenés napot. A találkozó fő témája a közelgő anyák napja volt.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja és Egyházzenei Osztálya a marcelházai gyülekezettel közösen szervezte meg a II. Visszhang zenés napot, amely április 10-én valósult meg.A találkozó fő témája a közelgő anyák napja volt. Az alkalomra harminc egészségkárosodott meghívott érkezett. Így hozzátartozókkal, segítőkkel együtt közel 100 résztvevő volt jelen egészen Galántától Párkányig. A házigazdák köszöntése után Kalocsai Alexandra a komáromi egyházmegyei diakóniai lelkipásztora szólt az ige alapján. Az áhítatot követően Süll Kinga egyházzenész vezetésével, hangos énekszóval dicsérhette mindenki az Urat, ahogy a torkán kifért. A közös zenei együttlét színvonalát a vendégek versek szavalatával emelték
Különösen szívmelengető volt tapasztalni azt a természetes őszinteséget, ami felszínre került a marcelházaiak által bemutatott színdarab alakalmával is. A templomi együttlét Édes Dezső helyi presbiter igeolvasásával, imájával zárult, amelyben rámutatott az Úrtól kapott ÉLET hatalmas ajándékára és annak alázattal való hasznos megélésére.
A templomból való kivonulás alatt minden résztvevő átvehette a református egyház zsinatának ajándékát, névre szóló két kötetes képes gyermekbibliát, amit remélhetőleg elkopásukig fognak majd rongyosra lapozni, olvasgatni a megajándékozottak.
Az ebéd után kötetlenebb formában oszthatták meg a szülők problémáikat, tanulságait. Az egészségkárosodott vendégek képességeikhez mérten játszhattak, kamatoztathatták kézügyességüket vagy csak ismerkedtek a régi és új ismerősökkel. A délután folyamán tiszteletét tette Marcelháza polgármestere is, akivel lehetőség volt a község rövid és hosszú távú problémák megvitatása is.

Felvidék Ma, Reformata, Lengyel Zoltán