Dunaszerdahely Városa a közeljövőben nagy hangsúlyt szeretne fektetni a város és Csallóköz hagyományának felelevenítésére, ápolására a kuturális rendezvényeinek népszerűsítésére és sokszínűvé tételére.
„A Csallóköz tája a régi időkben olyan csodaszép volt, hogy Aranykertnek nevezték. A Duna megszámlálhatatlan szigeteit tündérek lakták, kiknek királynéjuk: Tündér Ilona, hófehér hattyú képében úszkált a Dunán, hogy megtalálja szíve párját, Árgyílust, a csodaszép királyfit. (Ipolyi Arnold: „Magyar Mithologia“.)

Dunaszerdahely Városa a megújult kulturális programjai keretében útjára indította az „I. Dunaszerdahelyi Tündérfesztivál“ című rendezvényét, amelynek célja a hagyományteremtés és a figyelemfelkeltés a népi kultúra, a hagyomány, a monda- és hiedelemvilág iránt, s annak ápolása, átörökítése a fiatal nemzedék számára.

Felvidék Ma