A Magyar Páneurópa Unió az idén Körmendy Zsuzsannát, a Magyar Nemzet napilap rovatvezetőjét, Szaniszló Ferenc külpolitikai újságíró-riportert és a felvidéki id.Batta Györgyöt tüntette ki a báró Eötvös Józsefről elnevezett sajtódíjával. Az elismerést a Balatoni Bor és Hal Ünnepének nyitórendezvényén, Balatonfüreden adták át június 25-én. Batta György munkásságáról Kondor Katalin, a Magyar Rádió korábbi elnöke beszélt.

A sajtódíj azok birtokába juthat, „akik európai szellemiségű, a régi magyar értékeket felmutató és újakat létrehozó munkásságot fejtenek ki a tárgyilagos és magas színvonalú tájékoztatás érdekében”. Id.Batta György a Kis Építő, a Tücsök, a Hajrá, a Komáromi Lapok és a Göncölszekér főszerkesztője volt – jelenleg az ITTHON nemzeti kulturális havilap szerkesztőségét vezeti. A díj nem jár pénzzel, az oklevél mellé Melocco Miklós szobrászművész gyönyörű plaklettjét adják.

Az Eötvös József-sajtódíj szerény ismertsége ellenére komoly kitüntetés, azok teszik ilyenné, akik megkapták. 1999-ben azért hozták létre, hogy a patrióta és európai szellemű konzervatív gondolkodás képviselőinek és mecénásainak jelezzék: van, ami önmagában értékteremtő, példaadó, presztízs- és hírértékű.

A nemzetek határok nélküli Európáját közel száz éve népszerűsítő Nemzetközi Páneurópai Unió magyar szervezetének elismerése az Eötvös József-sajtódíj. Díj, amely díjmentesen készült (a tenyérnyi bronzplakett alkotója Melocco Miklós, a díszdobozé Zsigray Zsolt vésnök, az oklevél tervezője Pásztor Gyöngyi többszörös nívódíjas grafikusművész) évente három írástudónak jár ki, kezdetben hatvanezer forinttal járt. Aminek két oka volt: ennyi pénz állt rendelkezésre, továbbá az alapítók felfogása szerint a sajtómunkás – akár a tanító – jó esetben a nemzet napszámosa. Az összeg ezért egyezett a minimálbérrel. Ma már ennyire sem futja. Egy Melocco-érem, amit a díjazott kap.
Az Eötvös József-sajtódíjat elsők között Kristóf Attila író-újságíró és Döbrentei Kornél költő-publicista, Habsburg Ottó, a Nemzetközi Páneurópai Unió elnöke, Edmund Stoiber bajor miniszterelnök, Andreas Kohl, az Európa Tanács akkori alelnöke, Mayer Mihály pécsi püspök és más neves személyiségek jelenlétében vette át. Eötvös József-díjban részesült – évtizedeket átfogó munkásságáért – Ludwig Emil, Fehér Béla és Molnár Pál. A neves tollforgatók között a legfiatalabb Tóth Szabolcs Töhötöm, a Boston Globe egyetlen magyar ösztöndíjasa volt.
A Magyar Páneurópai Unió – éppúgy, mint a nemzetközi – sohasem kötődött pártokhoz vagy azok korifeusaihoz. Náluk tartósabb identitásokra épít: a zsidó-keresztény hagyományú európai szolidaritásra, s ugyanígy az értékteremtő magyar jelenre és jövőre. Felfogásunk szerint a Kárpát-medencei valóság e kettő nélkül értelmezhetetlen. Ezért nem hívtunk az Eötvös József-sajtódíj átadására még az említett gondolkodáshoz közel álló (magyar) politikusokat sem.
Évi három díjazottunkból egy mindig határon túli magyar, vagy nem magyar. Többek közt a kassai Balassa Zoltán újságíró, történész. Johnathan Sunley a brit valósághoz hű, egyben a tényeknek megfelelő magyarországi tudósításaiért, Andreas Oplatka, a Neue Zürcher Zeitung munkatársa ugyancsak korrekt írásaiért részesült a Magyar Páneurópai Unió elismerésében. Az elfogultság látszatát is kerülendő, a díjat odaítélő bizottság elnöke sem szakmabeli.
(W.-Nemessuri Zoltán, az MPEU alelnöke, 2006 januárja)

A kitüntetéshez szívből gratulálunk kollégánknak, barátunknak, id. Batta Györgynek.

Felvidék Ma