Népszavazást tartottak Szlovákiában többek között a kisebb parlamentről és a média-előfizetési díjak eltörléséről. A szlovák jogrend szerint a népszavazás akkor érvényes, ha azon a jogosultak abszolút többsége vesz részt. Mivel 22,84%-os volt a részvétel, a népszavazás érvénytelen.
A részvételi arány egyébként így is sokkal magasabb, mint ahogy az a közvélemény-kutató intézetek felméréseiből várható lett volna.

A választókörzetek 100%-nak összesítését követően a népszavazáson Szlovákia 4 369 553 választópolgára közül csaknem egymillióan (pontosan: 998142) vettek részt, és a következőképpen szavaztak:

1. Egyetért ön azzal, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa törvénnyel szüntesse meg a fizikai és jogi személyek azon kötelezettségét, hogy a Szlovák televíziónak és a Szlovák Rádiónak a közszolgálati munkájukért koncessziós díjat fizessenek?
igen – 87,24%, nem – 9,02%

2. Egyetért ön azzal, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa törvénnyel rögzítse azt a jogot, hogy a parlamenti képviselők szabálysértési eljárásban minden szabálysértés esetén felelősségre vonhatók legyenek a hatályos jogszabályok szerint?
igen – 95,40%, nem – 1,73%

3. Egyetért ön azzal, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa alkotmánytörvénnyel rögzítse a parlamenti képviselők létszámának csökkentését 100 képviselőre a következő választási időszakkal kezdődően?
igen – 92,76%, nem – 3,85%

4. Egyetért ön azzal, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa törvénnyel szabályozza az államigazgatási szervek által vásárolt szolgálati gépjárművek árát, 40 ezer euróban korlátozva azt?
igen – 88,84%, nem – 6,16%

5. Egyetért ön azzal, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa törvénnyel tegye lehetővé a parlamenti képviselők és az EP képviselőinek a megválasztását az interneten?
igen – 70,46%, nem – 22,22%

6. Egyetért ön azzal, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa törvénnyel szüntesse meg az államigazgatási és közalkalmazottak számára a sajtótörvényből eredő válaszadói jogot?
igen – 74,93%, nem – 13,44%

Tehát valamennyi kérdésben jelentős többségben voltak az igen szavazatok, ám a részvételi arány elmaradása a törvényben megszabott érvényességi küszöbtől azt eredményezi, hogy újabb érvénytelen népszavazás volt Szlovákiában. Gyakorlatilag egy 7 millió eurós közvélemény-kutatás.
A legmagasabb részvételi arányt a szenci választókörzetben tapasztalták (30,24%), a legalacsonyabbat a csadcaiban (15%). A fővárosban 29,22%-os volt a részvétel. A két magyar többségű járásban: Dunaszerdahelyi járás – 20,96%, Komáromi járás – 18,41%.

Felvidék Ma