Boldog Károly király emléknapján, október 21-én, a Zselízi Római Katolikus Plébánia,a Jópásztor Alapítvány és a Pázmaneum Társulás szervezésében tanulmányi napot tartottak a környék lelkiatyáinak Zselízen.

A megnyitó és a napközi imaóra elvégzése után előadást tartott ThLic. Sztyahula László lelkiatya a Katolikus papképzésről a nagyszombati kormányzóság területén az 1929-1950-es években.Elmondta a papság képzésének nehézségeit.Voltak, akik az esztergomi, nagyszombati szemináriumokból kerültek ki, de sokan a komáromi Marianum végzőseiként. Nyelvvizsgát kellett tenniük ahhoz, hogy működhessenek. A Marianumból kikerülő papok tevékenysége kiemelkedő több területen. Számos tanulmányt írtak, a jó pásztor példái lettek az irodalom, sajtó és a lelkipásztorkodás területén.

ThDr. Karaffa János Lénár Károly atya hitvallását alapul véve: Küzdelem az Egyház szabadságáért és a felvidéki magyar püspökért címmel szólt a komáromi imanapok folytatásának fontosságáról, mivel a jelenlegi felvidéki magyarlakta egyházterületek nemkívánt felosztása újabb gondot okozott a szlovákiai magyarság körében. Megköszönve a hívek kitartását, buzdítja az imák folytatására, mert ha nem lesz magyar főpásztor, nem lesznek magyar plébániák sem. Szükség van a magyar hívek összefogására, ugyanis anélkül nem oldódnak meg a problémák. Keresni kell a párbeszédet és elveinket nem szabad feladni.

Farkas Zsolt plébános atya szólt az egyházak üldözéséről, rámutatva a mélyebb történelmi összefüggésekre, ahol a lényeg az egyház tönkretétele volt. Hiteles tanúságtevő börtönben raboskodó papok hitvallásai, fájdalmas időszakának megélése, a koncepciós perek arra a feladatra buzdítja az egyházi személyeket, hogy erről a témáról beszélni kell a jelen kortársainak. Majd filmvetítéssel folytatódott az előadássorozat a Kortanúk vallomásai-hitvallók, ügynökök címmel. A megtisztulás érdekében ezeket a dokumentumokat ismerni kell.
A lelkiatyák mellett több világi hívő is részt vett a rendezvényen, köztük Csáky Pál, az MKP volt elnöke is. A tanulmányi nap záróimával és agapéval végződött.

Felvidék Ma, Galgóczi Rudolf

{iarelatednews articleid=”25068,24680″}