Száraz Dénes

Az érsekújvári Száraz Dénes, a budapesti Új Színház társulatának tagja alakítja Assisi Szent Ferencet Michel de Ghelderode Virágos kertjének főszerepében. Assisi Szent Ferenc élete és tanításai szolgálnak a Virágos kert című mű alapjául.

A Magyarországon még sohasem játszott szerző darabját Szikora János vitte színre. A Virágos kert előadásának  jelentős részében Szent Ferenc tanításai hangzanak el, ami nem kis próbatétel elé állítja a fiatal színészt, aki a budapesti Színművészeti Egyetem elvégzése után már számos darab főszereplőjeként bizonyított előbb Székesfehérváron, aztán két éve Budapesten az Új Színházban.
Michel de Ghelderode, világhírű belga drámaíró a szent halálának hétszáz éves évfordulójára írta művét 1926-ban flamand nyelven. Rendkívül expresszív, felkavaró mű, mely híven követi Szent Ferenc életének legfontosabb fordulatait, költői, gyakran szürrealista képekbe foglalja azokat, ugyanakkor kilépve a történetből szembesíti szinte minden mozzanatát saját korával és persze az Assisi Szent Ferenc köré szőtt legendával is. A jelenkort a darab kerete szolgálja,  a rendező egy problémamegoldó show-ba viszi Assisi Szent Ferenc és édesapja közt folyó  bírósági pert, ennek  részeseivé válunk műsorvezetővel, védőügyvéddel.
A kereskedelmi televíziós csatornák által felénk áramló show-világgal szemben áll tehát a  legszeretetreméltóbb szent, „Krisztus mása”, a szegények trubadúrja, a magával ragadó prédikátor, misztikus rendalapító, a teremtett világ, az emberek, az állatok, a növények és az élettelen tárgyak alázatos tisztelője, aki bebizonyította, hogy lehet evangéliumi tisztaságban élni, hogy mások szolgálata és szeretete vezet minket a tökéletesedés útján az üdvösség felé. A jó és rossz összecsapásában  Száraz Dénes színészi alakításának is köszönhetően egyértelműen a jó diadalmaskodik.
A rendezés érdekessége, hogy  Dénes monológjainak többségét a közönségtérre épített kifutón mondja el, szinte szemkontaktust teremtve a nézőkkel, ami által még meggyőzőbbé, még hitelesebbé válik. A színdarab bemutatójára március 5-én került sor a budapesti Új Színházban.

Felvidék Ma