29176

A Kárpát- medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fórumát minden év júniusában rendezi meg a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, valamint a Magyar Kollégium Budakalászon.

Már a rendezvény logója is igen kifejező: hét szál búzakalász egybekötve a nemzetiszín szalaggal jelzi azt, hogy a Kárpát-medence hét országából találkoznak, tanácskoznak, ismerkednek, kapcsolatokat teremtenek a résztvevők. Az ez évi háromnapos rendezvényen közel 80 önkéntes volt jelen, a civil szféra csaknem minden területéről. A programban sokoldalú információt, ötletet kaptak a résztvevők az előadóktól és egymástól is. Már az ünnepélyes megnyitó is könnyeket csalt mindenki szemébe, amikor Majnek Antal r.k. munkácsi püspök egy fohászt mondott a „ lélek épülésére „s a sokfelől érkezett minden korosztályt képviselő jelenlévők egymás kezét fogva mondták el legszentebb imánkat, a Miatyánkot. Az előadásokban szó volt „A magyar nyelv szerkezetéről” Czakó Gábor előadásában, a Bethlen Gábor Alapról és a Határtalanul programról, a kapcsolatépítés fontosságáról, a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalról. A szekcióüléseken két témakörben fejtette ki mindenki a véleményét, és került be javaslata abba a zárónyilatkozatba, melyet a szervezők a miniszterelnöki hivatalba küldenek el mintegy a Kárpát-medencei civil szervezetek észrevételeit, kérelmeit összefoglalva.  Mindkét témakör: a Nemzeti Kulturális Stratégia és a Hálózatépítés a Kárpát- medencében, felölelte a külhoni magyarság életének mindazon területét, mely mindennapjaikat érinti. Legnagyobb vitát a nevelés és oktatás, a közművelődés, a nemzet helyzete, a kapcsolatrendszer, a magyar családok helyzete alkotta.

Az egész rendezvény egyik legnagyobb értéke, hogy a külhoni magyarok a saját helyzetükből kiindulva elmondhatták nemcsak tapasztalataikat, hanem elvárásaikat, kéréseiket fogalmazhatták meg egy nemzeti kulturális stratégiai nyilatkozat formájában.
A találkozó alkalmából megtartotta közgyűlését az egy éve alakult Kárpát- medencei Kulturális Szövetség, amelynek 58 tagja van. Megválasztották ennek a Szövetségnek az új elnökét: Szabó Tibor helyébe Parlagi Endre Budakalász volt polgármestere került, aki a kapcsolatépítés egyik legjobb példájáról adott tájékoztatás a program keretében.
A rendezvény utóbbi éveiben és most is megsütötték a Kárpát-medencei kenyeret, melyhez mindenki otthonról hozott lisztet, és formája is a KÁRPÁT – HAZÁT ábrázolta.
A Budakalászon évente rendezett találkozó a régi és új barátságok ápolását, kialakítását is szolgálják. Kiadványok, dokumentumok cseréjére is van mód ez alkalomból, mely új
és új ötleteket, erőt és kitartást ad az önkénteseknek az otthoni munkájukhoz.
Felvidékről – mint legtöbbször – most is a legkevesebben, vagyis csak a déli két civil szervezet képviseltette magát a déli régióból.
A rendezvény, szervezői Romhányi András és Halász Péter immár két évtizede minden igyekezetükkel a határon kívüli magyarság szolgálatában, érdekében azon fáradoznak, hogy lélekben egyre közelebb kerüljünk egymáshoz mi, a Kárpát–medencében élő magyarok.

Felvidék.ma, Dániel Erzsébet