csaky-pal02

Edvard Beneš igencsak ellentmondásos figurája a cseh történelemnek.

Az első világháború végén bekövetkezett zűrzavarban kétségkívül ügyesen halászott a zavarosban – ám azt a cseh történészek többsége is belátja, hogy az újonnan létrehozott Csehszlovákia számára is jobb lett volna, ha nem a Beneš torz személyisége által sugallt maximalista megoldás, hanem egy szerényebb, de igazságosabb határokkal övezett Csehszlovákia jött volna létre. Kevesebb feszültség keletkezett volna ezáltal. Így azonban a három és félmilliós német és a közel egymilliós magyar kisebbség léte és rendezetlen helyzete jelentős mértékű terhet jelentett az új ország számára, amely a szlovákok, a morvák  és Kárpátalja autonómiaigényével egyetemben alaposan próbára tette az új, mesterséges állam stabilitását.
Ez azonban cseh szemszögből nézve a kisebbik probléma. A két sokkal nagyobb: Beneš megbukott 1938-39-ben, amikor szembesült a versaillesi rendszer tökéletlenségeivel és megbukott 1948-ban is, amikor  meghunyászkodott a kommunista expanzióval szemben. Ezért mondja rá a neves cseh történész, Karel Kaplan, hogy ő a cseh történelem legnagyobb törpéje.
 
Jan Patočka, neves cseh filozófus, a Charta 77 egyik kezdeményezője és első szóvivője  ( aki 1977. március 13-án, egy több, mint 12 órán át tartó rendőrségi vallatás után hunyt el) Mi a cseh? című esszéjében így ír róla: „ Masaryk merész, határozott, érett megfontolás alapján és elvszerűen cselekvő ember, s ennyiben – főleg kisszerű viszonyaink között – kivételes egyéniség volt. Beneš viszont egy becsvágyó, szorgalmas, bőbeszédű átlag. …Beneš gyenge ember volt, aki csak titkárnak volt jó – s egy ilyen ember vállán nyugodott a cseh nép  jövőbeni erkölcsi arculatát meghatározó döntés terhe. Döntenie kellett 1938-ban, s Beneš a kisszerűség mellett döntött. Ez a döntés akár végérvényesnek is bizonyulhat, mert a kis népeknek a jövőben mind kevesebb lehetőségük lesz arra, hogy nagy történelmi tetteket hajtsanak végre. Az újkori csehség tragikuma, hogy hiába remélte, szívós kitartással kiharcolhatja egyenrangúságát a nagyobb nemzetekkel. Ez a reménye éppen akkor, amikor egyedülálló történelmi lehetősége kínálkozott erre, egy szempillantás alatt szertefoszlott, mert csődöt mondott egy átlagember, akire a csehek a sorsukat bízták.”
 
   Néhány évvel ezelőtt pedig, amikor Beneš prágai szobrának felállítása borzolta föl az idegeket, Roman Janek írt imígyen Edvard Beneš hozzájárult az ország létrejöttéhez című írásában (a cseh parlament ilyen szövegű törvényt fogadott el Beneš fényezésére): „ Mennyi idő kell még ahhoz, hogy az emberek megértsék, mennyire negatív alakja volt ő történelmünknek. Mennyi idő kell még hozzá, hogy megvalósuljon a detronizációja ennek a kicsi, szűkkeblű, kicsinyes, irígy és bosszúálló embernek? Ehelyett azt írtuk a szövegbe: Dr. Edvard Beneš az állam érdekei szerint cselekedett.
Igen. Csakhogy azt az országot úgy hívták: Szovjetunió.”
 
Azt hiszem, egy nemzet fejlettségét az is mutatja, hogy megpróbálja történelmi személyiségeit súlyuknál fogva kezelni. A cseh történészek egy része kétségkívül törekszik erre – bár más történészek és bizonyos politikusok (pl. Václav Klaus jelenlegi cseh elnök is) igyekszenek ezt komoly szorgalommal lerontani.
S ha már Patočka T.G.Masarykot hozta fel ellenpéldaként, álljon itt egy idézet Jászi Oszkártól, akinek Masaryk 1930-ban Prágában arra a kérdésre, hogy mit tenne, ha magyar államférfi lenne, az alábbit válaszolta: „ Először is a magyarok nemzeti autonómiájáért harcolnék Csehszlovákiában. Másodszor pedig: őszintén arra törekednék, hogy visszatérjenek Magyarországhoz azok a határmenti területek, ahol a magyarok összefüggő és homogén többséget alkotnak.” (Eredeti, cseh nyelvű forrás: Efraim Israel: Národ, který nechce být svuj, 2004)
 
Nem azért írom ezt ide, hogy hozzájáruljak Masaryk pozitív értékeléséhez, távol áll ez tőlem. Bár ő tényleg nagyobb kaliber volt, mint Beneš, de ravaszabb is – több húron játszott egyszerre. A Jekyll-Hyde kettős közül ő csupán a megértőbb szerepet játszó figura volt. De a fenti mondata felett – függetlenül attól, mennyire gondolta komolyan – azért ma is el lehet gondolkodni. Idők fölötti üzenete ez lehet: nemzetünk, közösségünk érdekeinek szolgálata soha nem lehet másodlagos szempont.

Csáky Pál