29680b

 Az idei év első felében pályázati és saját pénzforrásnak köszönhetően megújult a 172 éves naprágyi templom tetőzete. Az egyházközségnek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjából erre a célra 2 100 eurós támogatást hagyott jóvá a júniusban ülésező Zsinati Tanács a kilenc egyházmegye egy-egy küldöttjéből felállított kuratórium javaslata alapján.

A templom tetőzetének a kicserélését elsősorban az adta, hogy a rajta lévő ötven éves pala már teljesen elöregedett. A templomhajó ennek következtében több helyen is beázott. A falak nedvesedését azonban a csatornázás hiánya is okozta. A felújítási munkák során könnyű anyagú pléh került a templom tetejére, így a még jó állapotban lévő tetőszerkezetet nem kellett kicserélni. A tetőre vízelvezető csatorna került meggátolva ezzel a falak további vizesedését.

Az egyházközség a kivitelezési munkálatokkal, melynek összköltsége 6 717,60 eurót tett ki, egy rimaszombati építkezési céget bízott meg. A kiadások egy részét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának 2 100 eurós és a Bethlen Gábor Alap 1 863,31 eurós támogatásából fedezték. A fennmaradó részt széleskörű adománygyűjtés keretében sikerült biztosítania a gyülekezetnek, amelyhez nemcsak a helyiek, hanem a Naprágyból elszármazottak is hozzájárultak.

A templom kívülről az 1993-as tatarozáskor újult meg, kivéve a tetőzetet. A gyülekezet azonban szeretné, ha a mostani munkálatok után a homlokzat új szint kapna. „Az eltelt csaknem húsz év alatt nemcsak eléggé megkopott a festés, hanem a beázások miatt omlik a külső vakolat is. Ráférne egy új festés a templomsüvegre is. Rossz állapotban van a templom bejárati ajtaja és az orgona mögötti hátsó ablak is. Ezeket az ősz folyamán cseréljük le, köszönhetően Demes István kerepeci asztalos mesternek, aki ingyen, Isten dicsőségére készíti el az említett új nyílászárókat ” – tájékoztatta a Reformata honlapot Rákos Lóránt naprágyi lelkipásztor.

A naprágyi templom 1839-ben épült klasszicista stílusban. A legnagyobb átalakítást 1910-ben végezték rajta, amikor az új orgonát építették fel benne. A hangszer azonban olyan nagyra sikerült, hogy emiatt meg kellett magasítani a templomfalakat. Ekkor alakították ki a templomhajó belsejének boltíves alakzatát. Az 1910. évi nagy átalakításért tavaly, július 17-én adott hálát ünnepi istentisztelet keretén belül a gyülekezet.

A gyülekezet névjegyzéke kilencvenhét reformátust jegyez, nyolcvanöten választó joggal bírnak.