32014

Január végéig kell ingatlanadó-bevallást tenniük azon személyeknek, akik a 2011-es év folyamán új ingatlanhoz jutottak, vagy a meglévő ingatlanokon jelentős változások történtek.

Jelentős változás például az, ha valaki a házához új helyiséget építtetett, és azt vallálkozói célokra használja fel.
Az ingatlanadó helyi adónak számít, így annak mértékét a helyi önkormányzat állapítja meg. Az adó nagysága egy-egy lakásért általában néhány 10 euró. A pontos összeg elsősorban a lakás vagy a telek nagyságától függ. Az önkormányzatok többsége a település hivatalos honlapján közzétette az ingatlanadó bevallásával kapcsolatos információkat.
Az ingatlanadót nem kell január végéig befizetni. A községi és városi hivatalok az ingatlanadó bevallását követően legkésőbb május 15-ig értesítik a polgárokat az ingatlanadó nagyságáról és befizetési módjáról. Az értesítést követően az adót 15 napon belül kell megfizetni. Az adófizetési kötelezettség elmulasztása miatt büntetést szabhatnak ki.