33154

Mátyusföldi szerző, kisalföldi összefogás eredménye az a könyv, amelynek 250 példányát a közelmúltban adták át a kiadás támogatói Érsekújváron.

Czuczor Gergelyről írt az andódi Vágvölgyi Szilárd összegző, mindenre kiterjedő munkát. A kiadásra azonban nem talált forrást a Felvidéken. Varga Zoltán iskolaigazgató közvetítésével a Győr Első Lions Club és az Európai Borlovagrend győri legátusának tagjai Écsi Béla győri ügyvéd szervezésében összeadták a megjelenéshez szükséges pénzt, Pió Márta szerkesztésével a győri Palatia Nyomda segítségével mostantól megismerhetik a táj nagy szülöttének, a mátyusföldi papköltőnek mindennapjait, levelezését, ruházatát, gyűjtéseit, nehézségeit, és örömeit. Példát sikerült állítani a mai kisdiákok elé, hogy nincs lehetetlen. Ahogy az a kis andódi parasztgyerek a magyar tudomány és irodalom üstökösévé, az 1848-as harcok hősévé tudott válni, ugyanúgy nyitva áll a világ a mai felvidéki gyermekek számára is. Az előszóban ez olvasható:

„Mi lett volna, ha Czuczor Gergelyt nem száműzik Budapestről vidéki tanításra pályája csúcsán? Mi lett volna, ha nem ítélik el a szabadságharc bukása után kis híján halálra, de az egészségét nagyon is megviselő vasra veretésre? Nem tudni. De még sem lehet elvenni tőle azt, hogy üstökös volt, abban a világban, amelyikben az írás, a költészet úri neveltetést, de legalább polgári ősöket feltételezett. Az Érsekújvár mellől indult parasztgyerek karrierje és hatása a magyar irodalom nagyjaira, példátlan teljesítmény. Sőt, tudományos téren is jeleskedett, ami – ismervén gyökereit,- még inkább kiérdemli a tiszteletet. Nagy szótára, amit szerző tudóstársával, Fogarasi Jánossal állított össze, sokáig nélkülözhetetlen kézikönyve volt a nyelvészettel foglalkozóknak Magyarországon. Így ír róla A magyar írók arcképcsarnoka:

Ő volt a romantikus nemzedék leghaladóbb alakja. Ő a közvetítő Kisfaludy Károly és Petőfi között. Ő volt az, aki Vörösmarty-ék liberalizmusától tovább tudott lépni Petőfi-ék forradalmi demokráciájáig. Balladáival ő készítette elő Arany balladaköltészetét, népdalaival Petőfi és Tompa népdalait. Körülötte a költészet legnagyobbjai éltek: előbb Vörösmarty, utóbb Petőfi. De ő hatni tudott, üdvösen, ezekre a nála nagyobbakra, akik méltán számították őt a legkiválóbbak közé. Annyi bizonyos, hogy azt a romantikus fénykort, amely Kisfaludy Károly fellépésétől Petőfi fellépéséig tart, nem lehet elmondani Czuczor Gergely élete és életműve nélkül.

Ez a mostani könyv a szülőföld üzenete. Egy gyors leltár Czuczor Gergelyről. A könyv szerzője onnan jött, ahonnan Czuczor Gergely. És olyan közegben írta meg munkáját, amelyben már erősen megkopott a magyar nyelv ismerete. De ő évről évre ápolja a szülőföld neves képviselőjének, Czuczor Gergelynek az emlékezetét, és próbálja menteni az utókornak, ami menthető.”

A Czuczor Gergely Mátyusföldi papköltő és tudós élete és munkái címet viselő köteteket az érsekújvári Czuczor iskola igazgatónője Novák Mónika vette át, egyben meghívta a vendégeket a március 26-tól 31-ig tartó, első alkalommal megrendezendő Czuczor emlékhétre és emléktúrára. A Czuczor könyvből a múzeumnak is jutott, Gudmon Ilona igazgatónő bejelentette, hogy a Czuczor emlékszobában, a tárlók egyikében helyet kap majd Vágvölgyi Szilárd munkája is.

Pió Márta, Felvidék.ma