33095

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház partnerszerződést írt alá 2012. március 21-én 11 órakor a Komáromi Evangélikus Egyházközség imaházában.

Az imaházban népes tömeg várta a két ország evangélikus egyházának képviselőit, Gáncs Pétert, a MEE elnök-püspökét, Prőhle Gergelyt, a MEE országos felügyelőjét, valamint Miloš Klátikot, az ECAV püspökét és Pavel Delingát, az ECAV felügyelőjét. A jeles vendégeket Dr. Fabiny Tamás a MEE püspöke, valamint Ihász Beatrix evangélikus lelkész, a komáromi hitközösség lelkipásztora üdvözölte. Ihász Beatrix elmondta, hogy 17 éve hirdeti az igét, ha kell, mindkét oldalon, és úgy érzi, egy kicsit az ő érdeme is a mai szerződés, és a sokoldalú együttműködés. Ezután fellépett a Komáromi Énekkar, Miklós Józsefné vezetésével.
Az ünnepi beszédet Dr. Fabiny Tamás az MEE külpolitikáért felelős püspöke tartotta. Prédikációjában Fabiny Tamás bocsánatot kért a szlovák evangélikusoktól a magyarok miatt elszenvedett fájdalmakért, kiemelte “az egyházkerületek 1891-es, nemzetiségi határokat figyelembe nem vevő módosítását és az 1900-as évek eleji erőszakos magyarosítást”. A püspök az 1945 utáni, a magyarokat kollektív bűnösként beállító csehszlovák törekvésekről elmondta: “nagy igazságtalanság volt, hogy a politika kedvéért embereket ítéltek el, akik semmiről sem tehettek. A politika erre talán még mindig nem tudja azt mondani, hogy bocsánatot kérünk, de az egyház képes lehet erre”. Elmondta, a partnerszerződés legnagyobb vívmánya, hogy a hittankönyvek, énekeskönyvek és bibliák legálisan kerülhetnek Szlovákiába, nem kell a magyar lelkészeknek “csempészni”, továbbá lehet magyarul is igét hirdetni, illetve ha a szlovák egyház nem tud magyarul beszélő lelkészt biztosítani, Magyarországról a lelkészek “átszolgálhatnak” Szlovákiába.
Ezután Dráfi Mátyás, a Jókai színház művésze magyar és szlovák nyelven szólt a hallgatósághoz a szeretetről, a hitről és az együttműködésről.
A két evangélikus egyház püspöke együtt imádkozott a közös célért, majd sor került az ünnepélyes aláírásra.
Az ünnepélyes áhítatot közös énekléssel fejezték be, minden jelenlévő a saját anyanyelvén énekelte a zsoltárt. Az áhítat utáni sajtótájékoztatón a jelenlevő egyházi vezetők válaszoltak a feltett kérdésekre.
Prőhle Gergely, az egyház országos felügyelője – aki a magyar Külügyminisztérium helyettes államtitkára is – kijelentette: ez a szerződés a magyar és a szlovák evangélikusok hétköznapi kapcsolattartását hivatott megkönnyíteni, és “kifejezi mindazt, amit a kormány a nemzetiségekről gondol”. Hozzátette, bízik abban, hogy a magyarországi szlovákok parlamenti képviselete megoldódik és kollektív jogaikat érvényesíthetik. A szerződés célul tűzi ki, hogy a két egyház közös missziós rendezvényeket szervezzen, részt vegyenek egymás ünnepségein, illetve a szlovákiai és a magyarországi egyházak közös istentiszteleteken találkoznak egymással. A szerződés támogatja az egyházi levéltárak és a könyvtárak közötti tapasztalatcserét, továbbá szorgalmazza a középiskolai oktatási intézmények közötti cserekapcsolatok kiépítését, valamint a teológushallgatók kölcsönös tanulmány- és csereprogramjának kialakítását.
A két evangélikus egyház szeretetszolgálati osztályai is kibővítik az együttműködést, közösen szerveznek nemzetközi diakóniai szemináriumokat, konferenciákat és szimpóziumokat. A dokumentum alapján a két egyház támogatja a nemzetiségi szempontból vegyes területeken, hogy a partneregyházak kölcsönösen használhassák a Bibliát, énekeskönyvet, egyházi irodalmi és további sajtókiadványokat, továbbá anyanyelven biztosítják a hittankönyvek, a konfirmációs anyagok hivatalos használatát a partneregyházban.

Kétyi József, Felvidék.ma

Képriport: {phocagallery view=category|categoryid=465|limitstart=0|limitcount=0|type=1}

{iarelatednews articleid=”33070″}