33557

A pozsonyi kerület az egyedüli Szlovákiában, ahol a munkát vállalók átlagbére meghaladja az országos átlagot. Itt az átlagkereset 23 százalékkal magasabb, mint az országosan kimutatott átlag – a platy.sk portál felmérése szerint.

Míg Szlovákiában – a platy.sk felmérése szerint – a bruttó átlagbér összege 900 euró, a pozsonyi kerületben ez az összeg eléri az 1.104 eurót. Ez a kerületek szerinti bontásban a legmagasabb összeg Szlovákiában.
A pozsonyi kerületet az átlagbér terén a nagyszombati követi, ebben a régióban átlagosan 827 eurót keresnek a munkavállalók. A harmadik legmagasabb átlagbért a trencséni kerület lakói tudhatják magukénak, itt ez az összeg 815 euró. Ellenben a legalacsonyabb átlagos keresetet (729 eurót) az eperjesi kerületben mutatta ki a felmérés, ez 19 százalékkal alacsonyabb, mint az országos átlag.
A felmérésből egyebek mellett az is kiderült, hogy az összes kerületben a legalacsonyabb végzettséggel rendelkezők körében a legalacsonyabb az átlagbér is.
A pozsonyi kerületben az általános iskolai végzettséggel rendelkezők körében mért átlagkereset 630 euró. Ebben a végzettség szerinti szegmensben a legkevesebbet, 550 eurót a nyitrai kerületben munkát vállalók keresik.
Az alapfokú végzettséggel rendelkezők körében kimutatott átlagbérek között a legkisebb az eltérés az egyes kerületek szintjén, a legmagasabb és a legalacsonyabb átlaggal rendelkező kerület között ebben a munkavállalói rétegben 13 százalék a különbség.
A legmagasabb végzettséggel rendelkezők körében ezzel éppen ellentétes trend figyelhető meg. Míg például a legmagasabb átlagkeresettel rendelkező pozsonyi kerületben a felsőfokú végzettségűek átlagkeresete 1.308 eurót tesz ki, a legalacsonyabb átlaggal rendelkező eperjesi kerületben ez az összeg több mint egy harmadával alacsonyabb, 859 eurót tesz ki.