33949

A Kárpát-medencei Családlánc szervezetei nevében szeretettel köszöntik Tamás Ilonka nénit századik születésnapja alkalmával:

Ilonka néni Gömör vármegyében, Várgedén a történelmi Magyarországon született, és az utóbbi évszázad során többször úgy változott állampolgársága, hogy nem kellett elhagynia szülőhelyét. Magyar állampolgárként látta meg a napvilágot, ezt követően csehszlovák, majd hat évre újra magyar állampolgár lett, ezután újra csehszlovák, majd a Szlovák Köztársaság megalakulásával 1993-tól szlovák állampolgárságot kapott. 2010-ben először nyílt arra módja, hogy válasszon, éljen a kettős állampolgárság lehetőségével, így szlovák állampolgársága mellé immár felvette a magyart is.
A szlovák állam azonban bünteti azokat a magyarokat, akik szlovák állampolgárságuk mellett magyarral is rendelkeznek. Bünteti akkor is, ha ez nem felel meg az európai normáknak és akkor is, ha Ilonka néni, az idén száz éves magyar tanítónő évtizedekig a csehszlovák-szlovák államot is építette. Az Európai Unió illetékes szervei pedig hallgatnak, mint ahogy hallgattak akkor is, amikor Sólyom Lászlót államfőként nem engedték be Szlovákiába, vagy amikor magyar nemzetiségű állampolgárokat anyanyelvük használata miatt inzultálnak. Az unió csak akkor érzi illetékesnek magát, ha tyúkketrecek méretéről van szó.
Szomorú ez hazánknak, de rossz üzenet egész Európának. Jó lenne, ha gyermekeinknek Európáról az alapító atyák által vallott összeurópai, keresztény eredetű értékek jutnának majd az eszükbe, és nem a tyúkketrec vagy a kettős mérce.
Felmerül a kérdés, hogy hol vannak ilyenkor azok a „jogvédő” szervezetek, amelyek – időnként a nemzetközi színtereken Magyarországot is besározva – hangosan fellépnek, ha például a valójában semmilyen veszély által sem fenyegetett „sajtószabadságot” kell megvédeni.
Ilonka néni élete példa. Példa arra, hogy miként szolgálhatja egy élet munkája a gyermekeket, a családokat, és a felvidéki magyarságot szeretetben. Száz év nagy idő. És újabb száz év múlva senki nem fog már emlékezni a kettős állampolgárság büntetését szorgalmazó szlovák politikusokra, de Ilonka néni kisdiákjainak déd- és ükunokái között lesznek magyar tanítónők, akik továbbadják a szeretetet, a tudást és Ilonka néni életszemléletét.

Kedves Ilonka Néni! Családjaink nevében kívánok jó egészséget! Isten éltesse sokáig!

Dr. Szabó Endre, Kárpát-medencei Családlánc
Felvidék.ma 

{iarelatednews articleid=”33937″}