33902

Május 19-én, 16.00 órától az alistáli református gyülekezeti ház udvarán kerül sor a Pozsonyi Egyházmegye tavaszi missziói délutánjára.

A missziós nap előadója a Szeged melletti Kübekháza polgármestere: Dr. Molnár Róbert, egykori parlamenti képviselő, az „Egy politikus, akit rabul ejtett Isten” című könyv szerzője lesz, aki „Hit a mindennapi harcok között” címmel tartja bizonyságtévő szolgálatát.
Előadásában őszintén vall az élete megpróbáltatásairól és kudarcairól, csakúgy, mint az örömökről és az Istenbe vetetett hitéről. A gyülekezeti éneklés-dicsőítés vezetésében közreműködik a Felsőpatonyi Reformtátus Egyházközség „Felső Hangok” nevet viselő együttese. Az alkalmon sor kerül még néhány bizonyságtételre és néhány keresztyén ifjúsági éneket eljátszik a helyi gyülekezet most formálódó együttese is. Az előadást követően lehetőség lesz az elhangzottak nagyobb csoportokban történő megbeszélésére, valamint evangéliumi irodalom vásárlására is.
Biztatunk mindenkit, hogy lehetőség szerint maradjon a szeretetvendégségre is, ahol alkalom lesz az előadóval és további lelki emberekkel való kötetlen beszélgetésre, kérdések megválaszolására. A missziói nap lebonyolításába a bősi székhelyű regionális ifjúsági bibliaóra és az egyházmegyei felnőtt bibliaóra résztvevői is bekapcsolódnak. A hívő, a vallásos, az érdeklődő vagy a kereső embereket – korra és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül egyaránt nagy szeretettel várjuk! –  hívja az érdeklődőket Vámos Béla, lelkipásztor, egyházmegyei missziói előadó.

Felvidék.ma 

{iarelatednews articleid=”31213″}