34218

“A Nemzeti Összetartozás Napja jó alkalom arra, hogy hálánkat fejezzük ki azoknak a felvidéki magyaroknak, akik egzisztenciájukat is kockáztatva vállalták a magyarsághoz való tartozásukat” – írja közleményében az Emberi Méltóság Tanácsa, melynek tagja Berényi József, az MKP elnöke is.

A szlovák állam és hatóságai az uniós jogszabályokat, az Emberjogi Egyezményt és saját alkotmányát is semmibe véve harcot indított a magyar állampolgárságot felvevő és azt a nyilvánosság előtt is vállaló polgárai ellen.
Az Emberi Méltóság Tanácsa mint jogvédő szervezet ismételten felszólítja a szlovák hatóságokat, hogy a jogellenes cselekedeteket szüntessék meg, és a hátrányos megkülönböztetésre okot adó törvényt helyezzék hatályon kívül. Nem csupán a magyarságnak, hanem az európai közvéleménynek is feladata, hogy a saját szülőföldjükön hontalanná tett honfitársaink érdekében összefogással tegyék meg a szükséges lépéseket.
Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és főtitkára a Hősök Napja alkalmából az olaszországi Doberdóban fejet hajtott az I. világháborúban elhunyt és a pozsonyi ezredben szolgálatot teljesítő hősi halottak emléke előtt, és a horvátországi Pulában az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészeti temetőjében koszorúzott a tengeri csaták során elhunyt felvidéki tengerésztisztek és matrózok emlékére. A nemzeti együvé tartozást erősíti a hősi halottakra való emlékezés is –  írja közleményében az Emberi Méltóság Tanácsa.

A június 4-én Pozsonyban kelt közleményt Berényi József, az MKP elnöke, az Emberi Méltóság Tanácsának tagja, Szunai Miklós, az Emberi Méltóság Tanácsának főtitkára és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke jegyzi.

Felvidék.ma