36310

 A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának kezdeményezésére 2012. október 19-én tartotta alakuló ülését a Határon Túli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fóruma Dunaszerdahelyen.

A Fórum résztvevői – az erdélyi, felvidéki, horvátországi, kárpátaljai, muravidéki és vajdasági magyar könyvkiadók képviselői és vezetői – a kárpát-medencei magyar könyvkiadás és könyvpiac gondjairól és megoldási lehetőségeiről tanácskoztak.
A Fórum tagjai egy olyan támogatásrendszer kidolgozását szorgalmazzák, amely az egyes országok magyar közösségeinek viszonyait és lehetőségeit figyelembe véve lehetővé teszi, hogy a határon túli könyvkiadás intézményrendszere hosszú távon is életben maradhasson. A Fórum tagjai a dunaszerdahelyi alakuló ülésen egy a közös álláspontjukat tükröző zárónyilatkozatot fogadtak el, amelyet a magyar kormányzati szervekhez is eljuttatnak. A nyilatkozat az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható.

A Határon Túli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fórumának nyilatkozata

A határon túli magyar könyvkiadás az összmagyar kultúra igen fontos eleme, megvalósítói, a könyvkiadók az anyanyelvi kultúra és tudomány kiemelten fontos intézményei.

A határon túli magyar könyvkiadás, az írott kultúra az utóbbi időben válságba került. Évről évre egyre kevesebb határon túli szerző jelenik meg, tovább romlott az értékesítés helyzete és lehetősége a könyvpiacon, ami könyveink piaci jelenlétének beszűkülését s kiadóink ellehetetlenülését eredményezi. Úgy véljük, hogy a határon túli könyvkiadásnak s ebből következőleg az anyaországi támogatásoknak is szem előtt kellene tartaniuk azt a célt, hogy a kevésbé piacorientált, de a magyar nemzeti kultúra számára fontos művek is megjelenhessenek, s azok a magyar könyvtárakba és az olvasóhoz eljutva nemzeti kinccsé válhassanak. Ez a határon túli kiadói műhelyek szempontjából is igen fontos, mert teret biztosít az alkotó értelmiség számára, amely meghatározó tényezője a kárpát-medencei magyar közösségek magmaradásának. Hitünk szerint egy nemzeti közösségnek akkor van jövője, ha van saját alkotóértelmisége.

A határon túli könyvek kiadása – legyenek bár szépirodalmi, művelődéstörténeti, irodalomtudományi, néprajzi, egyházi, művészeti vagy ismeretterjesztő kiadványok – megfelelő támogatás nélkül zömében veszteséges vállalkozás. Egy-egy könyv a ráeső esetleges támogatással is legfeljebb nullszaldós lehet, így eleve nem nyújthat biztos megélhetési lehetőséget a határon túli könyvkiadásban dolgozók számára. Ezért manapság többnyire azok művelik ezt a fajta tevékenységet, akik erre elhivatottságot éreznek. Ha nem történik változás ezen a téren, nem lesz utánpótlás, s ennek következményeként megszűnhet a kárpát-medencei magyar könyvkiadás.

A Határon Túli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fóruma azzal a céllal alakult, hogy a határon túli könyvkiadás megmaradása érdekében megpróbáljon ezen a helyzeten változtatni, hogy az értelmiség továbbra is kiadói lehetőséghez jusson a szülőföldjén, az anyaország határain túl is. Ezért olyan támogatásrendszer kidolgozását szorgalmazzuk, amely az egyes országok magyar közösségeinek viszonyait és lehetőségeit figyelembe véve lehetővé teszi, hogy a határon túli könyvkiadás intézményrendszere hosszú távon is életben maradhasson.

Ebből a célból a Határon Túli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fóruma javasolja a magyar kormányzati szervek felé, hogy az egyes régiók adottságait és sajátságait figyelembe vevő kritériumrendszer alapján hozzon létre egy akkreditációs rendszert, amelynek működésére és felépítésére a Fórum szívesen tesz javaslatot. Fontosnak tartjuk, hogy minden határon túli magyar lakta régiót – az erdélyit, a felvidékit, a kárpátaljait, a horvátországit, a muravidékit, a vajdaságit – sajátosságai arányában támogasson.

A Határon Túli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fóruma azzal a kéréssel fordul a magyar kormányzati szervek felé, hogy az akkreditációs rendszernek megfelelően a könyvkiadás számára biztosítson intézményi támogatást a működési költségekre, amelyet három évre szólóan ítéljen meg.

Az NKA az akkreditációs rendszerbe tartozó kiadók számára ugyancsak három éves időszakra meghívásos alapon programpályázatot hirdessen meg.

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a határon túli magyar könyvkiadás teljes körű kínálatának bemutatására, népszerűsítésére, anyaországi forgalmazására, az olvasókhoz való eljuttatására hirdessen meg pályázatot az anyaországi könyvterjesztők számára.

Továbbá kérjük a korábban kipróbált könyvtárállomány-fejlesztési program folytatását, mert fontosnak tartjuk, hogy a határon túli könyvtermés eljusson az anyaországi közgyűjteményekbe, és az anyaországi és a kárpát-medencei magyar kiadványok eljussanak a határon túli könyvtárakba, biztosítva ezáltal a magyar közösségek szellemi termékeinek körfogását.

A Határon Túli Magyar Könyvkiadás Érdekvédelmi Fóruma nyitott minden kárpát-medencei könyvkiadó és könyvkiadással foglalkozó intézmény felé, és együttműködési készségét nyilvánítja ki minden olyan szakmai és közéleti fórummal, amely az összkárpát-medencei magyar kultúra megmaradása és gazdagítása érdekében munkálkodik.

Felvidék.ma