36706

A Komprax Iuventa elnevezésű projekt felmérése szerint Szlovákia lakosainak többsége elfogadja az extrém nézeteket.

A felmérést a nagyszombati Cirill és Metód Egyetem végezte, 761 személy megkérdezésével. Összesen 17 szélsőséges kijelentésről kérdezték meg a lakosokat. E kijelentések között olyanok is voltak, melyekkel a megkérdezettek több mint 70 százaléka egyetértett. Rákérdeztek arra is, hogy miképp viszonyulnak a romákhoz, zsidókhoz, magyarokhoz, homoszexuálisokhoz… Hasonló felmérést végeztek Csehországban is, majd az eredményeket összehasonlították.

A szlovákok többség egyetért azzal, hogy:
– magas állami tisztségeket csak szlovákok tölthessenek be
– Szlovákia érdekeit egyértelműen az Európai Unió érdekei fölé kell helyezni (ezt a két állítást a megkérdezettek 77 százaléka támogatja)
– az állam keményebben bánjon a romákkal
– azok a romák, akik nem dolgoznak, nem járnak továbbképző tanfolyamokra, ne kapjanak szociális támogatásokat. A nem romák esetében azonban ez ne legyen így.
– a romákat és a kábítószer-élvezőket toloncolják ki az országból (ez a nézet kétharmados támogatottságot kapott)

“A romákkal szemben a szlovákok körében nagy az ellenszenv” – mondta a felmérés egyik készítője, Ladislav Macháček. Összehasonlítva a csehországi eredményekkel, Szlovákiában ez az ellenszenv jóval hangsúlyosabb. Szlovákiában a megkérdezettek 54 százaléka felelt igennel arra a kérdésre, hogy a romákkal szemben akár ő maga is aktívan fellépne! Miroslav Mareš, aki az extrémizmus megnyilvánulásait vizsgálja, úgy véli, az enyhébb cseh romaellenességnek az is az oka lehet, hogy a cseh parlamentben hosszú éveken nem volt semmilyen nacionalista párt, ahhoz hasonló, mint például Szlovákiában a Szlovák Nemzeti Párt. Ezen kívül Szlovákiában többen élnek roma telepek közelében, mint Csehországban. A felmérés szerint a lakosság negyede a választásokon hajlandó lenne a szélsőséges pártok támogatására.
A magyarokra is rákérdeztek. A többségnek nincs gondja azzal, ha a szomszédságában magyarok élnek, de csak akkor, ha azok lojálisak Szlovákiához. Hasonló volt a németekkel szembeni hozzáállás is. Nem jelentenek gondot a zsidók, a bevándorlók és a homoszexuálisok sem, ám a lehető legkevesebbet akarják látni a vietnamiakat és a muszlimokat.

A sme.sk nyomán, Felvidék.ma, on