36657

(Frissítve)  A konferencia üdvözölte az oktatásügyi alkalmazottak szakszervezetének sztrájkra felszólító kezdeményezését.

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a CSEMADOK 2012. november 21-én megtartotta III. konferenciáját, ahol a közös problémákra közös megoldásokat kerestek Dunaszerdahelyen. A rendezvény fővédnöke: Magyarországi szlovákiai nagykövete. A konferencia célja az összetartozás, az egymásra utaltság elfogadása, a közös problémák közös megoldása, a Dunaszerdahely-i járást megillető méltó képviseletek bebiztosítása minden területen. A konferenciát a CSEMADOK Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetség Területi Választmánya és Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetség Területi Tanácsa szervezte „III. Együtt a közös jövőnkért” címmel.
A konferencián köszöntőt mondott Dunaszerdahely város alpolgármestere, s hangsúlyozta a konferencia fontosságát, azaz úgy vélik az összefogás a megoldás a közös problémákra.
A résztvevők támogatták a pedagógusok és az oktatásügyi alkalmazottak béremelését és az iskolaügyre fordított állami költségvetési támogatás emelését követelő figyelmeztető sztrájkját. Az oktatásügyi alkalmazottak, s ezen belül a pedagógusok béreinek átlaga évtizedek óta rendkívül alacsony, és ebből is adódik, hogy egyre kisebb az érdeklődés a pedagóguspálya iránt, hogy egyre több nem odavaló ember kerül a pályára, míg a pedagógiai karok végzősei – az alkalmasnak mutatkozó potenciális pályakezdők anyagi okok miatt jelentős számban jobban fizetett területeken helyezkednek el. A konferencia üdvözölte az oktatásügyi alkalmazottak szakszervezetének sztrájkra felszólító kezdeményezését. Ahhoz, hogy a pedagógusok az oktatási és nevelési intézményekben olyan munkát végezzenek, mely a tudásra épülő igényes feladatok ellátására készíti fel a diákokat, a katedrákon nem elfásult, anyagi gondokkal küzdő, alulfizetett, az értelmiségi létformát és a közösségi cselekvést nem vállaló egyéneknek, de anyagilag is megbecsült személyiségeknek kell állniuk, akik igazi egyéniségek, akik emberi tartásra nevelik diákjaikat, akik számukra példát jelentenek.
A szövetség továbbra is támogatja a fiatalok közművelődési és öntevékeny művészeti tevékenységét. Országos, körzeti, járási előadóversenyeket, nyelvművelő napokat, zenei emléknapokat, gyermek-, ifjúsági bábos és színjátszó seregszemléket, nyári nemzetközi anyanyelvi táborokat, történelmi és honismereti vetélkedőket szervez. Ennek ellenére a kisebbségi kultúrára szánt pénzeszközök az elmúlt évben a dunaszerdahelyi járás számára drasztikusan csökkentek. Veszélybe került a periodikus rendezvények körzeti, járási és országos fordulóinak megrendezése. Épp ezért a konferencia résztvevői határozottan tiltakoznak a pénzeszközök elosztásának módja és pályázataink elbírálásának formája ellen.
A konferencia megszólította járás városaiban és falvaiban működő oktatási intézmények vezetőit, polgármestereit, hogy támogassák településükön működő Csemadok szervezeteket, s velük együttműködve segítsék az anyanyelvi kultúra védelmét, megőrzését és fejlesztését. Lázok Attila a konferenciáról a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy a konferenciának és a hasonló fórumoknak csak akkor van értelmük, ha a valós problémák megoldásával foglalkoznak. Olyan személyeknek kell szerepet vállalni, akik szeretnék a magyar kultúra megőrzését és továbbadását elősegíteni, s harcolnak az oktatási intézmények megmaradásáért. A megmaradást azoknak az önkormányzatoknak, szövetkezeteknek, cégeknek és támogatóknak, önzetlen szülőknek, aktív pedagógusoknak köszönhetik, akik nem kevés anyagiakkal és munkájukkal segítették és a mai napig segítik a magyar oktatási intézményeket és a szülői szövetséget. 
“Ma a legfontosabb feladat, a jövőkép kialakítása és a távlati tervek megvalósítása. A szervezetek fennmaradására az egyetlen lehetőség, ha a Csemadok a pedagógusok, szülők és az önkormányzatok más szervezetekkel közösen haladva, közösen kidolgozott stratégia szerint fognak dolgozni és tenni azt, ami szükséges. Folytatni kell a szervezeti életet a városokban, vidéken, kis magyar falvakban, ahol már se magyar iskola, se magyar óvoda nem működik. A nyelv, a kultúra, a történelmi örökség, a nemzetrészünk megmaradásának bástyája. Egy oktatási, kulturális, társadalmi és emberi értékeket közvetítő szövetség súlya abban mérhető, amennyire komolyan veszi önmagát és munkáját, de abban is, hogy ezt a munkát külső szemlélők hogyan értékelik. Közösen nagyobb erőt lehet megmozgatni” – hangsúlyozta Lázok Attila.
A konferencia egyhangúan elfogadta azon javaslatot, amely értelmében a három szervezet a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a CSEMADOK vezetőségének össze kell ülnie és ki kell dolgoznia egy rövid és hosszú távú programot, amit mindenkinek eljuttatnak. “Ügyesen, gyorsan, de átgondoltan kell cselekedni” – összegezték a résztvevők.

A találkozó részletes programja Eseménynaptárunkban.

Felvidék.ma