36890kj

(Képgalériával frissítve) Dunaszerdahelyen, december 5-én, a Pázmaneum Polgári Társulás szervezésében megemlékezést tartottak a felvidéki mártírpolitikus Esterházy Jánosról.

A megemlékezés koszorúzással kezdődött, a Fő utcai Esterházy-emlékműnél, majd a Vermes-villában folytatódik az ünnepi műsor. A rendezvény társszervezője a Magyar Közösség Pártjának dunaszerdahelyi szervezete volt. A résztvevőket Karaffa Attila, a Pázmaneum PT ügyvezető elnöke üdvözölte, köztük Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosát, Sándor Zoltánt, Pázmány Pétert, Dunaszerdahely volt polgármesterét, Berényi Józsefet, a Magyar Közösség Pártjának elnökét, Hladony Sándort, Újpest önkormányzati képviselőjét, Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászt, a dunaszerdahelyi Esterházy-emlékmű alkotóját, Mikóczy Zoltán, az MKP Nagyszombati kerületi elnökét.
A kultúrműsort a Vámbéry Ármin Gimnázium diákja nyújtották, Zöld Júlia Esterházy János gondolatait tolmácsolta, Pósa Lajos Magyar vagyok című versét Nagy Viktória szavalta.

ThDr. Karaffa János PhD., a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke ünnepi beszédet mondott Esterházy Jánosnak a felvidéki magyarság körében betöltött szerepéről és áldozatvállalásáról. Úgy látja, Szlovákia azért tart Esterházy János rehabilitálásától, mert akkor a kollektív bűnösséget is el kell majd ítélnie.

Az ünnepségrésztvevőit Esterházy János lánya, Malfatti Esterházy Alce a következő levéllel köszöntötte:
“Szívből köszöntöm az összegyűlteket, és köszönöm, hogy emlékeznek Édesapámra, Esterházy Jánosra.
A rómában televízióban egy érdekes hírt hallottam. Sikerült kideríteni, hogy XII. Pius pápa meghurcolása és megbélyegzése a “hallgatás pápájáva” a KGB parancsára történt! A katolikus egyház morális erejét akarták ezzel megtörni, és sajnos, eredményesen: színdarabok, filmek, újságcikkek terjesztették a rágalmakat, annak ellenére, hogy Pius pápa ösztönzésére a zsidók legnagyobb támasza a katolikus egyház volt! A háborút követően, Izrael vezető politikusai megköszönték a Pius pápa által nyújtott segítséget, és lám, mégis az Egyház ellenségei sikeresen a “Hallgatás pápájaként” bélyegezték meg.
Párhuzamot látok az Esterházy ellen folytatott rágalomhadjárat és a XII. Pius pápa ellen folytatott történések között. Ha Esterházy fasiszta és Hitler követője volt, ahogy azt Szlovákia elnöke és a Szlovák Tudományos Akadémia történészei, Kamenec és Fatran tartják, akkor az általa vezetett szlovákiai magyarság is fasiszta volt – tehát nem érdemli meg a bocsánatkérést és a kárpótlást! A 90-es években szlovákiai magyar újságokban olvastam a szlovákiai zsidók köszönetét az Esterházy által nyújtott segítségért – de most tagadják a segítséget és befeketítik Esterházy emlékét. Kérdem, milyen mélyre tudnak egyes politikusok és közösségek süllyedni, hogy ne kelljen a magyarok kárpótlását elvégezniük, – egyesek anyagi előnyök reményében, mások félelemből?
Remélem, az Úristen megvédi Apámat a további rágalmaktól. Remélem, Szlovákiában felnő majd egy fiatal politikus generáció, amely nem a beneši bosszú ítéleteire fog támaszkodni, hanem bocsánatkérő kezet nyújtanak a magyarok felé, akikkel, mint Esterházy mondta, közös gyökereik vannak a közös földön!”

A megemlékezés zárszavaként Berényi József szólt Esterházy Jánosról. Felidézte, hogy tavaly részt vett azon a New Yorkban tartott díjátadó ünnepségen, amelyen a legnagyobb zsidó amerikai szervezet tüntette ki Esterházyt. A legnagyobb tisztelettel és hálával szóltak róla – mondta az MKP elnök, aki szerint Szlovákiának, ha civilizált országként akar megjelenni a világban, rehabilitálnia kell Esterházy Jánost.

Képgalériánk itt tekinthető meg.

Felvidék.ma, ON