37041

 “Márai, a kassai polgár” című kiállítás megnyitóra került sor december 14-én Rozsnyón, mely filmbemutatóval és könyvárusítással volt egybekötve. 

A tárlatot Czimbalmosné Molnár Éva főkonzul nyitotta meg, s Mészáros Alajos Európai Parlamenti Képviselő Rozsnyói Irodája, a Csemadok Rozsnyói Alapszervezete és Rozsnyó Város Önkormányzata szervezte.
A kiállításról tudni kell, hogy a “Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013” program keretén belül valósult meg, mely program eredetileg csak szlovák nyelven mutatta be Márai Sándort és műveit. Ezért Mészáros Alajos, európai parlamenti képviselő élve lehetőségével – miszerint egy választási ciklusa alatt kétszer rendezhet kiállítást az európai parlamentben – megszervezte Márai Sándor bemutatását magyar nyelven is.
A kiállítást Mészáros Tibor a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, Márai Sándor hagyatékának a kurátora tervezte meg. Európai uniós forrásból készült el a “Széllel szemben” című levetített ötven perces kisfilm is, mely bemutatta Márai Sándor szülőhelyét, családját, műveit, fontos életállomásait, életfilozófiáját, életmódját és halálát is. A filmből megtudhattuk azt is, hogy a fiatal Márai három gimnáziumban is tanult, mire befejezte középiskolai tanulmányait. Fenn maradt egy anekdota, miszerint a kitiltásakor rácsapta az ajtót az osztályfőnökére a következő szavakkal: “Fognak maguk még rólam tanítani itt magyar irodalomból!”
Márai már gyerekkorában tudta, hogy író szeretne lenni, és különböző irodalmi társaságok felhívásaira reagálva nyújtott be műveket. Halála után elérte őt a világhír is, az egyike a legtöbbet idegen nyelvre fordított magyar szerzők közül.
Olyan embert ismerhettünk meg az este alatt, aki sosem békélt meg a civilizáció álhumanizmusával, és konok kitartással védelmezte európaisága eszményeit. Elsőként Reagan elnök köszöntötte fel őt 85 évesen, aki mint jeles írót jellemezte.
A kiállítás Rozsnyóra egyenesen Brüsszelből került. A tervek szerint vándor kiállítás válna belőle, hiszen Márai Sándor ma minden kétséget kizárólag a legolvasottabb magyar szerző Franciaországban is. Élete során több évet töltött el az országban. A francia nagykövet szintén érdeklődést mutatott a kiállítás iránt, miszerint a jövő évben sor kerülne bemutatására Marseille-ben is.
A rozsnyói kiállítást Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulasszonya nyitotta meg, aki nagyra méltatta az írót, beszélt munkásságáról és Kassához fűződő viszonyáról. Őszinte örömét fejezte ki, hogy eljött az az idő, amikor Márait egész Kassa elismeri és január 20-án Márai tér avatásra kerül majd sor a szülővárosában, Kassán.

BB, Felvidék.ma