36940b

A Magyar Közösség Pártja 2012. december 8-án, szombaton 9.30-tól Kürtön (Érsekújvári járás) tartja tisztújító kongresszusát. Az országos elnöki tisztségért egyedül Berényi József indult. 

A kongresszus vendégeit és a párt 200 küldöttjét Szigeti László, az MKP érsekújvári járási elnöke köszöntötte. Magyarország kormányát Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Répás Zsuzsa nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár képviselik. Az MKP kongresszusának vendége Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke is, valamint Magyarország pozsonyi nagykövetségének küldöttsége is. Balogh Csaba nagykövet is eljött Kürtre.A kongresszus felvidéki vendégeiként köszöntötték Bauer Editet, az MKP Európai parlamenti képviselőjét, és Duray Miklós politikus-írót. Téglás János, Kürt polgármestere és Sütő Judit, az MKP Kürti Helyi Szervezetének elnöke örömüket fejezték ki, hogy a Magyar Közösség Pártja országos közgyűlése községükben ülésezik. Rövid, nívós kultúrműsorról a helyi Csemadok gondoskodott, elhagzott Radnóti Miklós és József Attila egy-egy verse, majd a Bokréta együttes énekelt.

A mandátuvizsgáló bizottság nevében Duray Rezső tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 200 küldöttből 190 vesz részt a közgyűlésen, ami 95 százalékos részvételt jelent, azaz a kongresszus határozatképes.

Berényi József elnöki beszámolójában emlékeztetett arra, hogy először 2010-ben, a sikertelen parlamenti választások után kérték fel, majd választották meg az országos elnöki tisztségre. Úgy gondolja, hogy az MKP megmaradásának fő oka az volt, hogy a fél évvel később tartott önkormányzati választásokon jó eredményt ért el az MKP, amit a csaknem 200 polgármesteri tisztség is igazol. “Igazoltuk, hogy az MKP nem szűnt meg, számolni kell velünk” – mondta Berényi József. Az MKP-nak annak ellenére, hogy jelenleg nem tagja a szlovák törvényhozásnak, van súlya az események befolyásolására. A magyar kormány állandó konzultációt tart fenn az MKP-val, ez azért is fontos, mert “a magyar kormány támogatása elengedhetetlen része a fennmaradásunkért folytatott küzdelmünknek” – hangsúlyozta a pártelnök. “Önbizalmat kell adni a közösségünknek” – mondta Berényi József. A tisztújítással kapcsolatban rámutatott, hogy “nekünk nem egymást kell legyőznünk, hanem a Szlovákiában velünk szemben megjelenő intoleranciát”. A pártelnök hangsúlyozta, hogy ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy az MKP megőrizze gyűjtőpárti jellegét.

A kongresszust videóüzenetben köszöntötte Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke, valamint Európai parlamenti frakciójának vezetője, Joseph Daul is. Hangsúlyozták, hogy az MKP az Európai Néppárt megbízható, stabil tagja, és bíznak abban, hogy ismét ott lesz majd a szlovák parlamentben is. A magyarországi vendégek közül Fazekas Sándor és Halzl József szóltak a küldöttekhez, majd Bárdos Gyula tartotta meg beszámolóját az MKP Országos Tanácsa leköszönő elnökeként.

Jelölések, választások

Délben kezdődtek a választások a párt országos szervezeteibe, sor kerül az országos elnök, az országos tanács elnöke, a szakmai alelnökök, az országos elnökségi tagok, az országos etikai és alapszabály-felügyelő bizottság és az országos számvizsgáló és ellenőrző bizottság megválasztására.

Javaslatot nyújtottak be arra, hogy az MKP országos elnöksége 17 tagú legyen, azaz két fővel emelkedjen az országos elnökség taglétszáma.

– Az országos elnöki tisztségre Berényi Józsefre és Csáky Pálra érkezett jelölés, az utóbbi nem indult az elnöki tisztségért. Berényi József 168 igen szavazatot kapott, és ő marad továbbra is az MKP elnöke.
– Az MKP Országos Tanácsának elnöki tisztségéért tartott választáson a jelöltek közül Csúsz Péter, Petheő Attila és Szigeti László indultak. Csáky Pál nem indult. Bárdos Gyula is kapott jelölést, megköszönte, de miután a közelmúltban a Csemadok elnöke lett, az MKP OT elnöki tisztségét nem kívánja betölteni. Első fordulóban senki sem kapott elegendő szavazatot a megválasztáshoz, Csúsz Péter 42 szavazatot kapott, a második körbe Petheő Attila (57) és Szigeti László (90) jutott, ahol Szigeti Lászlót 124 szavazattal megválasztották.
– A gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöki tisztségre csak Farkas Ivánt jelölték és 176 szavazattal megválasztották.
– Az önkormányzati és közigazgatási alelnöki posztra eredetileg három jelölt volt, azonban Hájos Zoltán és Szabó Olga nem éltek a jelöléssel, így csak Őry Péter indult – és 168 szavazattal bizalmat kapott..
– Az oktatásügyi és kulturális alelnöki tisztségért a négy jelölt közül hárman, A. Szabó László, Hrbácsek Magdaléna  és Szuperák Mária fogadták el a felkérést, Szigeti László nem indult. A. Szabó Lászlót az első körben 97 szavazattal megválasztották.
– A mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnöki posztra szintén négy jelölés érkezett. Miklós László, Pomichal István és Varga Péter indultak a választáson, Pleva László nem. A második fordulóba Miklós László és Varga Péter jutottak. Miklós László a másodszorra 111 szavazatot kapott és alelnök lett.
A szociális, családpolitikai és egészségügy alelnöki tisztségért csak Németh Gabriella indult. Jelölték még erre a tisztségre Kvarda Józsefet si, aki nem kívánta megpályázni ezt a tisztséget.

Elnökségi tagokat hagytak jóvá a régiók közötti megegyezés szerint is. Ők: Auxt Ferenc, Bárdos Gyula, Csúsz Péter, Czíria Attila, Forró Krisztián, Kiss Beáta, Köteles László, Szuperák Mária.

A további elnökségi helyekre jelölték Bárdos Gyulát, Csáky Pált, Gubík Lászlót, Ladányi Lajost, Samu Istvánt. Gubík László nem élt a jelöléssel. Bárdos Gyula már a regionális jelölések révén elnökségi tag lett, így róla nem szavaztak. A többiek indultak a választáson. Az első körben elnökségi tagnak választották Csáky Pált 124 szavazattal, a másik két jelölt között szavazetegzenlőség miatt a második forduló döntött. Itt Samu István kapott több szavazatot, és került az elnökségbe.

Az elnökség tagja maradt Európai parlamenti képviselőként Mészáros Alajos is.

Megválasztották az MKP Országos Etikai és Alapszabály-felügyelő Bizottságát Agócs Gergely, Boros Zoltán, Diós Roland, Hodossy Szabolcs, Horony Ákos, Labancz Roland, Rózsa Ernő, Sebők Zoltán, Mészáros Endre, Neszméri Tünde, Zupko Mária összetételben, valamint az MKP Országos Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottságának tagjai, akik: Andrássy Zsuzsa, Beke Beáta, Farkas Attila, Hajdú László, Kása Zoltán, Király Zsolt, Pogány Erzsébet, Pomóthy László, Nagy Péter.

A kongresszus a határozat és a politikai nyilatkozat elfogadásával, majd a Himnusz eléneklésével ért véget. Ráadáskánt – miután holnap Romániában választásokat tartanak – elénekelték az Erdélyi Himnuszt is.

A Magyar Közösség Pártja I. Országos Kongresszusának Nyilatkozata

A Magyar Közösség Pártja I. Országos Kongresszusának küldöttei üdvözlik, hogy a Szlovák Köztársaság és Magyarország kormányai között folyamatos politikai és szakmai párbeszéd alakult ki, amelynek eredményeként számos kölcsönösen előnyös megállapodás született. A küldöttek kifejezik reményüket, hogy a tárgyalássorozat olyan bizalmi légkört teremt a két ország politikai reprezentációja között, amely lehetővé teszi a közeljövőben az évek óta nyitott kérdések rendezését, valamint a két országban élő nemzeti közösségek gondjainak megoldását is. Mindenekelőtt a kettős állampolgárság kérdését, a Selye János Egyetem státusának megőrzését, a nyelvi egyenjogúság elérését azon régiókban, ahol nemzeti közösségek is élnek, és a kollektív bűnösség elvének eltörlését a szlovák jogrendből.

Az MKP I. Országos Kongresszusának küldöttei a szlovák kormány válságkezelő intézkedéseit ellentétesnek tartják a kormányprogramba foglalt célokkal: elsősorban a vállalkozói környezet javításával, a régiók közti különbségek felszámolásával és a munkahelyteremtő beruházások támogatásával.
A küldöttek nem értenek egyet azzal, hogy a kormány és parlamenti többsége
– megszüntette az egységes adókulcs-rendszert, a szükségesnél nagyobb mértékű adókat vet ki a jogi személyekre, az ellehetetlenítés szintjén terheli a kis- és közepes vállalkozásokat, illetve az öngondoskodó természetes személyeket az adó és járulékok növelésével.
– a Munkatörvénykönyv módosításával nehézkessé tette a munkáltatók és a munkavállalók közti egyeztetést, amivel korlátozta a foglalkoztatás rugalmas fejlődését, illetve a vállalkozók munkahelyteremtő szándékát és lehetőségét.
– nem tud olyan intézkedéseket hozni, amelyek hatékonyan elősegítenék a hazai gazdák versenyképességét és a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatását, nem képes a mezőgazdasági támogatásokat a szomszédos országok szintjére emelni. Nem támogatja elégségesen az elmaradt régiók környezetvédelmi beruházásait, sem a természeti értékek vidéki turizmus céljából való kihasználását. Ezek a fejlesztések lényegesen mérsékelhetnék Dél-Szlovákia nyomasztó munkanélküliségét.

Az MKP I. Országos Kongresszusának küldöttei támogatják az oktatásügyben dolgozók jogos követeléseit, elsősorban az ágazat költségvetési forrásainak az EU országai szintjére való emelését, a pedagógusok társadalmi és erkölcsi megbecsülésének javítását, valamint az oktatásügyben dolgozók bérének emelését. Érthető döntésnek tartják, hogy a szakszervezetek visszautasították a kabinet béremeléssel kapcsolatos javaslatát, amely alapvetően az iskolafenntartó települési és megyei önkormányzatok terheit növelné.
Elfogadhatatlan a kormánynak az alsó tagozatos kisiskolák megszüntetését szorgalmazó javaslata. A közgyűlés küldöttei szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermek lakhelyén működő anyanyelvű iskolában sajátítsa el az írás, olvasás és számolás alapjait.
A közgyűlés a közelgő iskolai beiratkozások kapcsán kéréssel fordul a magyar nemzetiségű szülőkhöz, hogy bátran éljenek jogaikkal és gyermeküket írassák magyar tanítási nyelvű óvodába és iskolába.

Az országos közgyűlés küldöttei csalódással állapítják meg, és szakmailag elhibázottnak tartják, hogy a kormány és a parlament a közigazgatási reformot az államigazgatási és önkormányzati jog- és hatáskörök megosztásának átvilágítása, valamint az egyes feladatok értékének meghatározása nélkül kezdte meg. A küldöttek szorgalmazzák, hogy a reform folytatására csak az összehasonlító elemzés elvégzése után kerüljön sor, hogy költségtakarékos, de hatékony közszolgáltatást kapjanak a polgárok az államtól és az önkormányzatoktól.

A kongresszus küldöttei kifejezték azon reményüket, hogy a holnapi romániai parlamenti választások erős magyar képviseletet eredményeznek a törvényhozásban.    

Kürt, 2012. december 8.

Képgalériánk itt tekinthető meg.

{iarelatednews articleid=”36946″}