41128

Augusztus 10-én, szombaton, távozott az élők sorából Csatáry László, aki Kassán egykor gettóparancsnokként részt vett a zsidók deportálásában és kíméletlen, sőt brutális módon viselkedett velük szemben. A Fejér-megyei Mányban 1915. március 4-én született férfi életútját lezárta a halál. Ilyen magas korban ez nem váratlan esemény.
A rendőrség kötelékében szolgált valamikor 1942 táján került Kassára. Sajnálatosan karrierjének előző állomásai sincsenek tisztázva. Kassán különböző tisztségeket töltött be. Dolgozott az útlevélosztályon, majd autóvezetői kurzusokat tartott és vizsgáztatott, végül az első, városi gettó parancsnoka lett, mely az akkori Horthy Miklós-tértől délre létesült. Ez azonban a náciknak nem felelt meg és a két téglagyárat jelölték ki. Itt az egyik parancsnoka lett, a másiké Szoó Tibor, akit szinte egyáltalán nem szokás megemlíteni.

Szemtanúk, visszaemlékezések, tanúvallomások és Rácz Olivér: Megtudtam, hogy élsz c. regényéből egyöntetű kép maradt ránk Csatáryról. Gondosan öltözött szadista áll előttünk. Ha a rendőrtiszt csupán a parancsot teljesíti, ami bizonyára nem tartozott volna élete fényes lapjaira, de védekezhetett volna azzal, hogy függelmi viszonyban állt és csupán engedelmeskedett. Azonban ő olyanokat is deportáltatott, akiknek törvényesen biztosított mentelmi joguk volt. Tehát megsértette országa törvényeit, amelyekre felesküdött. Nyilván az sem tartozott hivatalos feladatai közé, hogy embereket veressen és kínoztasson meg. Csak azért, hogy rejtett értékeiket megszerezze. Pláne nem, hogy embereket lövessen agyon.
A háború utáni rendőrségi, ill. népbírósági jegyzőkönyvekkel az a gond, hogy nagyon formálisan kezelték az ügyet, úgy mint a többit is. Ráadásul egy ismeretlen helyen tartózkodó személy esetéről volt szó, aki nem volt jelen. A bűnüldöző szervek egyike sem volt különösebben kíváncsi a bizonyítékokra és a tanúkat nem hallgatták ki a részleteket illetően. Megelégedtek azzal, amit mondtak. Csak egy ügyet említünk. Nyitott kérdés, hogy a kassai vasútállomáson elgázosított zsidók tetemei hová tűntek, amelyet állítólag Csatáry örömmel üdvözölt. Érdekes módon a bíróságot ez sem érdekelte! Pillanatnyilag az a vélemény is elfogadható, ez a bűncselekmény meg sem valósult. Még egy fényképet sem találtunk az aktában.
Nem tisztázott, pontosan Csatáry és családja mikor és hová távozott Kassáról. A háború után eltűnt, majd 1955-ben Kanadában telepedett le és ott élt zavartalanul a múlt század 90-es éveinek derekáig, amikor a Kanadai Királyi Lovasrendőrség érdeklődni kezdett viselt dolgai iránt. Kanadában nem indítottak eljárást ellene, de elveszítette állampolgárságát. Ezután települt Magyarországra. Előtte még egy nyomozóirodát bízott meg, derítsék ki, nem folyik-e eljárás ellene. Ez akár önleleplező gesztus is lehet, hiszen ha nem érezte volna úgy, hogy élete folyamán esetleg olyan ügyek részese volt, melyek törvénybe ütköznek, akkor nyilván ilyen megbízatás sem született volna. De nem találtak semmit. Lehet, hogy azért sem, mert pl. az egyik iraton Šatáryként szerepel. Csatáry haláláig tagadta, hogy a neki felrótt cselekményeket elkövette volna. Azzal védekezett, hogy másvalakivel tévesztették össze. Csakhogy Kassán legjobb tudomásunk szerint más azonos nevű rendőr nem dolgozott. Ez is közvetve beismerésnek tekionthető, hiszen elismeri, egy Csatáry László nevű egyén dolgozott Kassán, akiről egy korabeli plakát is azt bizonyítja, a gettó parancsnoka volt.
Mivel őt mint háborús bűnöst ítélték el, ügye nem évült el. Ezért érthetetlen, hogy amikor két évtizeddel ezelőtt a neve a kanadai lapok címoldalára került, a szlovák diplomácia, sőt a bűnüldöző szervek nem szenteltek ennek figyelmet. Akkor még egy tucat tanú élt. Ma már szinte senki, amin nincs mit csodálkoznunk.

A ZAS, Szlovákia háború utáni hírügynöksége azt jelentette, hogy Veszprémben a rendőrtisztet 1945-ben letartóztatták volna. Görög Artúr, a kassai Zsidó Tanács tagja megy út tudta, hogy a rendőrtisztet Pécsett húsz évre ítélték. E két hírt azonban nem lehetett megerősíteni, egyelőre nem tudjuk, milyen forrásból származnak. Az MTI nem adott ki ilyen jelentést.
A mai sajtó viszont ebben az ügyben nemtelenül járt el, mert szándékosan torzított híreket röppentet föl az ügy egyes fordulatai nyomán csak azért, minél nagyobb visszhangot váltson ki. Az, hogy félretájékoztatták olvasóikat saját pénzükért, valahogy nem zavarta őket.
A kassai kerületi bíróság idén januárban a halálos ítéletet életfogytiglani börtönre változtatta, hogy Szlovákia jelenlegi jogrendjével összhangba hozza azt. A következő bírósági tárgyalásra szeptember 26-án került volna sor Kassán, de a halál közbelépett.
A hír, hogy Csatáry ügyét elővették, nagy vihart kavart. Sokan sajnálták az öreg „Laci bácsit”, aki bizonyára nemzetközi bosszúhadjárat áldozata.
Az eddig előkerült dokumentumok alapján csak azt mondhatjuk, bizony felelősséggel tartozott számos személy elhurcolásáért és haláláért. No nem mind a 12-15.000 személyért. Ezt csak az elbulvárosodott sajtó terjesztette. Olyan magas pozíciót nem töltött be. Lelkén szárad mindenképpen, hogy az elhurcoltak utolsó heteit, napjait ahelyett, hogy elviselhetővé tette volna, még inkább megkeserítette. Nem mutatott semmilyen együttérzést velük. Legutóbbi kihallgatásain sem.
Csatáry életútja tehát véget ért, története azonban nem. Számos kérdőjelet hagyott maga után, melyeket részben feloldhatott volna, ha szembe mert volna tisztességgel nézni életútjának ezzel a szakaszával.
Ha megéli a bírósági tárgyalást, aligha lehetett volna ítéletet hozni. Az egykori tanúk halottak, rákérdezni egyes részletekre lehetetlenség. Kollégái, ismerősei, beosztotti szintén réges-rég távoztak már. A kassai rendőrségi akták, iratok nem állnak rendelkezésre. Ennyi idő után már aligha lehetett volna elítélni. És akár tetszik valakinek, akár nem, azért könyörület is van a világon. De ez már az ő esetében nem érdekes. Elmulasztott viszont egy lehetőséget, azt, hogy bocsánatot kérjen.
Most már az Örök Bíró előtt áll. Abban meg biztosak lehetünk, igazságos és tisztességes ítélet születik, mégha arról egyelőre semmit sem fogunk megtudni.

Balassa Zoltán{iarelatednews articleid=”41113,40603,38739,37099,36458,35774,35003,34967,34956,34882,33980,35201″}