42866

Ivan Gašparovič köztársasági elnök a köztársasági elnöki palotában tartott ünnepi találkozón november 26-án Mons. Haľko József pozsonyi segédpüspököt a katolikus teológia egyetemi tanárává (professzorává) nevezte ki.
Mons. Haľko József 1964. május 10-én született Pozsonyban. Katolikus pappá 1994. július 4-én szentelték Nagyszombatban. 1997-től egyetemi oktatóként egyháztörténetet tanított a pozsonyi Comenius Egyetem Cirill és Metód Római Katolikus Karán. 2000-ben a római Santa Croce Pápai Egyetemen doktorátust szerzett. 2006-tól a Comenius Egyetem Cirill és Metód Római Katolikus Karának docense. 2012. január 31-én nevezték ki pozsonyi segédpüspöknek és 2012. március 17-én a Szent Márton Székesegyházban szentelték segédpüspökké. Több egyháztörténettel foglalkozó tudományos és ismeretterjesztő kiadvány szerzője.

dé, Felvidék.ma