42672

Boráros Imre komáromi színművész közel negyven éve mutat be önálló produkciókat idehaza és külföldön, nemrég pedig sokak örömére megalapította a Boráros Imre Színházat. Annak első ősbemutatójára október 10-én Magyarország pozsonyi nagykövetsége új kultúrközpontjának a megnyitó ünnepségén került sor, november 16-án pedig a komáromi közönség a Selye János Gimnázium aulájában tekinthette meg a „Meddig ember az ember…?” című monodrámát.
Mács József Szélfúvás és Bolondok hajóján című regényének egy-egy meghatározó, az emberi méltóság és jogtiprás örökérvényű kérdéskörét boncolgató részét Boráros Imre maga fogalmazta át színpadra. A Szélfúvásból kiválasztott „Főjegyző” című történet a jelenlegihez hasonló, háború utáni népvándorlásokról illetve egy otthonától elszakadt, az egykori Csehszlovákiában „különös szélfúvásban” letelepedni akaró erdélyi fiatalember megrázó erejű élettörténetéről szól. Neki sem könnyű a beilleszkedése, mint ahogy a manapság külföldön megélhetésüket kereső honfitársainké sem az. Ugyancsak elgondolkodtató a Bolondok hajóján című műből kiragadott Szeplős, a csehszlovák katona című epizód mondanivalója is. 42672 1
A Csehországban katonáskodó magyar fiatalok érvényesülését és önmaguk idegen környezetben történő elfogadtatását bemutató történetet a humor szálai szövik át. Mindkét regény főszereplője egyformán kiszolgáltatott, ezért is sikerülhetett egyetlen monodrámába összefűzni a velük történteket. A díszlet tervezése során Borárost jótanácsokkal látta el a Prágában díszlet- és jelmeztervezőként dolgozó Henrik fia is, míg párja, Petrécs Anna rendezőként, Hanzsér Árpád pedig zenei munkatársként segítette elképzelései megvalósulását.
Boráros Imre a sikeres komáromi bemutató után elmondta: „Ez a két regényrészlet azokat a problémákat veti fel, amelyekkel a saját életünk során mindennap találkozunk. Ilyen az anyanyelv, a hovatartozás, a sorsvállalás, a nemzetiségi iskola… kérdése. Az általam színpadra fogalmazott részletek elsődleges tömör üzenete a hit és a szeretet jelentősége”.
A „nagycsaládias” légkörben zajló komáromi bemutatón feleségével együtt többek között tiszteletét tette a szerző, Mács József, aki olvasóinkkal is megosztotta a művei dramatizálásával és a Boráros Imre Színház eddigi bemutatóival kapcsolatos véleményét. „Boráros Imre annyira jól állította össze ezt a kétszer félórás előadást, hogy azokba mindkét regényem lényegét sikerült belesűrítenie. Bár a Szélfúvásban 1980-ban jelent meg, a Bolondok hajóján pedig két évvel ezelőtt, de a mondanivalójukkal – a megjelenésük időpontjától függetlenül – kiegészítik egymást. Míg az első tragikus formában szól a Főjegyző, azaz a mindenkori hatalom kíméletlenségéről, a másik inkább egy Szeplős vesszőfutásán át bemutatott, morbid humorba ágyazott dráma. 42672 2
Mindkét mű időszerűségét a felvidéki magyarság sorsának egyre rosszabbra fordulása adja, ami valamiképp mindegyik regényem alaptémáját képezi. Most fejeztem be a legújabb, „Elcsatolt vagon” című regényemet. Ezt a kelet-európai történetet is dramatizálásra javasoltam Boráros Imrének. Ő ugyanis színpadra akarja alkalmazni több olyan hazai magyar szerző prózai művét, akik munkásságuk során sorskérdéseinkkel foglalkoznak. Mint azt a pozsonyi és e komáromi bemutató is bizonyítja, a közönség „vevő” e témakörre, könnyen ráhangolódik a saját sorsával kapcsolatos mondanivalóra. Sajnos, a felvidéki magyarságé afféle „szomorúvasárnapos” sors!” – magyarázta olvasóinknak Mács.
Végül a gratulációk özönét fogadó Boráros Imre elárulta, hogy ez idő tájt két hazai szerző kimondottan neki ír darabokat, s azok egyikéből tavaszra újabb premiert tervez. „Színházam további produkcióiban majd más 42672 4szereplők is helyet kapnak. Tavaszig pedig bel- és külföldön is több helyen bemutatjuk majd a Meddig ember az ember…?-t. November 19-én, kedden 18 órától a dunaszerdahelyi Csemadok-székházban tekinthető meg az új monodráma. Örömmel fogadnám, ha Csemadok-alapszervezetek, esetleg polgármesterek is érdeklődnének e produkció további bemutatása iránt, hiszen az embereknek látniuk és hallaniuk kell azt, ami róluk szól! A komáromi bemutatóról hiányoltam azokat az újdonsült megyei képviselőket, akiknek a kampányát nemrég még a műsoraimmal segítettem. Nem miattam kellett volna eljönniük erre az előadásra, hanem az általam közvetített üzenetek miatt! Úgy tűnik, hogy mivel már bekerültek a megyei önkormányzatba, fölöslegesnek tartották a saját részvételüket. Ez nagyon sajnálatos…”.

Gyurcsovics Magda, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42635,41912″}