47993

Gubík László ifjúságpolitikai elemzésének második részét közöljük.
Külön kell, említést érdemel a Via Nova második legrégibb rendezvénye, a Beiratkozási Körút. A gyermekek megszületésénél és egészséges szellemi fejlődősénél nem létezik fontosabb teendő egy közösség jövője szempontjából. Ezért támogatja kiemelten a Via Nova is az anyanyelvi oktatást, és ezért próbáljuk óvodáink és iskoláink tevékenységét minden évben segíteni a Beiratkozási Körúttal. Az elmúlt két évben egy autentikus kisfilm-sorozattal, néhány rövid videóval, valamint ezek üzenetére épülő, az országutak mellett található óriásplakátokkal kívántuk felhívni a döntés előtt álló szülők figyelmét arra, hogy mi csemetéjük számára a legjobb választás. Az óvodákra is fókuszálva oktatási kabinetünk pályázatot hirdetett, és a három győztes, nemzeti nevelést legügyesebben folytató intézményben megszerveztük a gyermeknapot. Emellett, ahol igény volt rá, ott továbbra is megszerveztük a hagyományos körút egy-egy állomását, segítve ezzel az iskolák és óvodák munkáját.

Mozgalmi tevékenységünk rendkívül sokrétű, és igyekszünk részt venni az összes, magyarság jogkiterjesztési folyamatait megcélzó megmozduláson. Így van ez a magyar nyelvhasználat fontosságát és szükségességét sürgető akciók során, úgy mint a vasúti kétnyelvűség szorgalmazása, a helységnévtáblák két nyelven történő feltüntetése melletti kiállások, a vállalkozói szférában a magyar nyelvhasználat természetessé tételéért folytatott küzdelem, a Kárpát-medencei autonómiatörekvések fontossága, továbbá a kettős állampolgárság alkotmányos helyzetének rendezése esetében. Névmagyarosítási kezdeményezésünk pozitív fogadtatásán felbuzdulva és a magyar identitás ilyen téren történő megvallásának fontosságát tovább hirdetve idén is folytatjuk az akciót. A közeljövőben szülőföldünk különböző tájain egy-egy rendezvény keretén belül tájékoztatják tagjaink az érdeklődőket a magyar névviselés mibenlétéről és feltételeiről, valamint a Nemzeti Tankönyvkiadó jóvoltából könyvajándékban részesítjük az első személyi igazolványok magyar nevet feltüntető friss birtokosait.

Ami profilunk fejlődését illeti, a Via Nova tevékenysége olyannyira sokrétű és arculata olyannyira sokoldalú, hogy nagyon nehéz pontos definíciót nyújtani a szervezetről. Profilunkban egyszerre van jelen a civil, a mozgalmi, a szakmai és a politikai jelleg. Többször bírálták is már emiatt a szervezetet, és minden bizonnyal még fogják is, hogy döntsük végre el, „civilkedni” akarunk vagy politizálni, ha politizálni, akkor MKP-n belül vagy azon kívül, ha párton kívül, akkor az mellett vagy attól függetlenül. Két dolgot állíthatok biztosra. Egyrészt elsősorban ifjúsági szervezet vagyunk, melynek lehetőségeiből és mozgásteréből igyekezünk kihozni a maximumot. Másrészt szolgálni akarunk és munkánk által a felvidéki magyar fiatalságot egy egységes közösséggé kovácsolni. Tevékenységünk tehát 4 területet ölel fel, és ez a komplex profil jellemzi majd a Via Novát a jövőben is.

Az egyik terület a szakmai tevékenység, melyre jó példa a Beiratkozási Körút, illetve egyes egyetemistáink és friss diplomásaink publikációi. Véleményem szerint ez az a szféra, ahol a Via Novának a legjobban erősödnie kell, ezért idén nagyobb hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és utánpótlás nevelésre. Az Ipoly-és Garam-menti régióban, valamint a Bódva-völgyében ezért került megrendezésre, az egyébként nagy sikerű, alapiskolások és középiskolások számára meghirdetett tehetségkutató verseny. a „Ki a vagány a vidéken?” Kantár Csaba fiatalon elhunyt költő és performansz művész emléke előtt tisztelegve a Levédia Körhöz társulva most már évről évre kiosztotunk egy díjat is, mellyel a legtehetségesebb felvidéki fiatal költőket jutalmazzuk.

A másik terület a mozgalmi tevékenység. melynek keretében a szakmai érvek hangsúlyozása mellett továbbra is részt veszünk a kétnyelvűséget szorgalmazó projektben, folytatjuk a névmagyarosítást népszerűsítő akciókat, kiállunk a kettős állampolgárság újbóli lehetővé tétele mellett és természetesen szüntelen támogatunk minden egyes nemzeti sorskérdéseinket érintő megmozdulást.

A harmadik terület a közösségépítés, mely elsősorban rendezvények szervezése által valósul meg. Itt most egyes nemzeti ünnepeinkhez vagy más jeles alkalmakhoz köthető régiós szinten megvalósuló rendezvényekre külön nem térnék ki, és a három országos szintű szórakoztató jellegű rendezvény, úgy mint a kamocsai Határtalan Fesztivál, a rimaszombati Katalin Bál, mely a Kárpát-medence tán legnagyobb ifjúsági bálja és a lévai Fiatalok a Karácsonyi Hangulatért ádventi műsorsorozat mellett három nagyobb falatot említenék, melyeknek a legnagyobb figyelmet szenteljük:

Tavaly tavasszal indult a Felvidéki Labdarúgó Bajnokság. A Via Nova lelkes fociőrültjei összedugták fejüket, és létrehoztak egy országos kispályás bajnokságot, ahol a régiók legjobbjai a körtornák után az országos nagydöntőben találkoznak. A közösségépítő megmérettetésekben negyven csapat nevezett be Nagyszelmenctől egészen Szencig.

Fennállásának tizenegyedik évfordulóját ünnepli idén a Via Nova nyári tábora, a Kapocs Tábor, így erre a jeles eseményre mindig megkülönböztetett figyelemmel tekintünk. A helyszínt illetően idén a karsztvidéken, Rozsnyó közelében fekvő Várhosszúrétre esik a választás.

A Via Nova ICS történelmének legnagyobb rendezvényére tavaly nyáron került sor a Martosi Szabadegyetem életre hívása által. A MartFeszten nem csak a tagságnak és nem csak a fiatalabb generációknak szól, hanem értékes kikapcsolódást jelente a nyári napokban közösségünk számára szervezeti és generációs megkülönböztetés nélkül, így feltett célunk, hogy a Feszty Park a jövőben is a legnagyobb felvidéki nyári ünnepeknek adjon otthont, melyeket magáénak érez az egész felvidéki magyarság.

A negyedik terület a politikai tevékenység, melynek gerincét 2014-ben a köztársasági elnökválasztások során az egyetlen magyar jelölt támogatása, az Európa Parlamenti választások során az egyetlen magyar párt támogatása, az őszi helyhatósági választások során pedig ifjú jelöltjeink támogatása adja. Ezt megelőzően remélhetőleg még az év első felében új együttműködési megállapodást kötünk a Magyar Közösség Pártjával, hiszen a régi a parlamenti választásokat követően hatályát vesztette. A párt új alapszabálya értelmében a párt és az ifjúsági társszervezet viszonyát az együttműködési megállapodás szabályozza, ennek részletei kerülnek tehát nemsokára újra megtárgyalásra. Van képviseletünk a párt országos elnökségében, így a folyamat remélhetőleg folytatódik, és egyre több fiatal jut szóhoz és szerephez a felvidéki magyar politikában.

Gubík László, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47887,47776,44256″}