Mária Magdolna Jézussal

Szent István király államalapítónk ünnepén Érsekújvárott a hagyományokhoz híven az Érsekújvári Rockszínpad műsorát tekinthette meg a közönség. A 11. Szent István Esten a Rockszínpad tizedik fellépésére a Jézus Krisztus Szupersztár rockoperát állította színpadra.
Az előadás előtt a Pischinger Géza polgármester szólt a közönséghez, és a jubiláló Érsekújvári Rockszínpadot Polgármesteri Díjban részesítette. A városi díjak átadását október végén szokták megvalósítani, de az ünnepi alkalom igazán megfelelő volt, hogy Stugel Tibor, a rockszínpad vezetője az előadás előtt átvegye az elismerést. A társulat vezetője és a darab rendezője megköszönte minden támogatónak, segítőnek az együttműködést, de legfőként az egykori és a mai rockszínpados fiataloknak, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg.
Az est ünnepi szónoka idén a ferences rendi Cirill atya volt, aki beszédét Szent István király intelmei Imre fiához idézettel kezdte.
„Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára, tudniillik királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól: Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását!” – hangzott el a Cirill atya beszédéből, aki az 1000 éve íródott intelmeket hozta fel példaként. Rámutatott a magyar iskolák diákjainak és templomok híveinek fogyatkozására. Beszélt az anyanyelv és a hovatartozás fontosságáról és kiemelte, hogy csak együtt lehetünk erősek, egyenként, szétszakadva, darabolva és megosztva gyengék vagyunk.
Az ünnepi beszédet követően a Jézus Krisztus Szupersztár rockopera következett, amely az 1971-ben bemutatott rockopera alapjában – amelyből két évvel később kultikus sikerű filmet is forgattak – magyar zenei szöveggel adtak elő. Bátran kijelenthetjük, hogy az Érsekújvári Rockszínpad eddig darabjai közül magasan kiemelkedő előadást láthatott a közönség. A rockoperán érződött a sok gyakorlás, odafigyelés, precizitás, egyszerűen profi előadás, amely bármelyik színpadon megállja a helyét. Uzsák Dávid (Jézus), Tihanyi Dániel (Júdás), Simon Orsolya (Mária Magdolna), Krnčan Milan (Pilátus), Tóth László (Kajafás), Nagy Szilárd (Annás), Kiss Dávid (Pap), Keve Ádám (Péter/Simon), Takács Klaudia, Bajnok Andrea (újságírók) és a társulat többi tagja nagyot alakítottak. A rendező Stugel Tibor Heródes szerepében jelent meg a színpadon, aki pár percre a francia komédia és varieté világát varázsolta elénk, néző nem marad mosoly nélkül.
A Jézus életét modern formában bemutató rockopera különlegessége, hogy tíztagú élő zenekar és a Czuczor Gergely Alapiskola egykori tanulóinak kórusa, valamint a párkányi Stilla Pectus énekkar tagjai kísérték az előadást, ami plusz zenei élvezetet nyújtott a telt házas közönségnek. Így nem csoda, hogy az előadást álló tapssal köszönték meg nézők.
A magyar Himnuszt követően idén is tűzijátékkal zárult az est, és az időjárás is kegyes volt az érsekújváriakhoz.
Jézus szerepében Uzsák DávidJézus a tömegbenA végén nem kerüli el a keresztet

A Jézus Krisztus Szupersztár következő előadásának részletei az Eseménynaptárunkban >>>
Ando Krisztina, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”29852″}
Fotók: Tóth Lehel