53905 6

Szívélyes fogadtatásban részesültek az MKP dunaszerdahelyi járási elnökségének tagjai, parlamenti képviselőjelöltjei Légen. Szitás Ferenc polgármester május 21-én, csütörtökön a helyi kultúrházban fogadta a jelölteket, akik már a jövő évi parlamenti választások előkészületének jegyében a szlovákiai magyarság megmaradásának és gyarapodásának intézményi rendszereiről tartottak beszélgetős fórumot. A kellemetlen, esős időben a vártnál ugyan kisebb létszámban érkeztek érdeklődők, ám annál bensőségesebb és őszintébb párbeszéd kerekedett ki az est folyamán.
53905 7
Elsőként Menyhárt József, az MKP dunaszerdahelyi járási elnöke köszönte meg a polgármesternek, a helyi szervezet elnökének és tagjainak, hogy megjelentek a fórumon. Rövid bevezetőjében elmondta, miért gondolja a párt, hogy szükség van az ilyesfajta eszmecserékre, mi az, amit a párt feltétlenül tolmácsolni szeretne a szlovákiai magyarság felé.
Ezt követően aztán Őry Péter részletesen a hallgatóság elé tárta a szlovákiai magyarság megmaradása és gyarapodása, valamint önrendelkezésének megteremtése érdekében alkotott cselekvéstervezetét. 

53905 4Természetesen szó volt a régió gazdasági helyzetéről, a munkahelyteremtésről, a családok erkölcsi és szociális helyzetéről, az útfelújítások szükségességéről, a gyorsforgalmi út megépítésének körülményeiről és várható következményiről. Szó volt a vallásgyakorlás és hitélet fontosságáról. A tartalmas eszmecserébe bekapcsolódtak a jelöltek, a súlyosabb gondokat érintően kifejtették véleményüket, s megoldási javaslataikat is felvázolták.

Varga Imre, az MKP légi helyi szervezetének elnöke aggodalmát fejezte ki a saját sorsa és jövője iránt érzéketlen és érdektelen fiatalabb nemzedék miatt. Szerinte a családok nagy többsége lelki fásultságban él, nem használja ki a lehetőséget, hogy beleszóljon jövője irányításába. Arra kérte az MKP politikusait, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az itt élő magyarok összefogjanak és Felső-Csallóközben visszaszoruljon az asszimiláció. Mint fogalmazott, idős korára tekintettel szeretné megérni, hogy a légi iskolákba egyre több magyar gyereket oktassanak. A képviselők ígéretet tettek arra, többször is ellátogatnak majd Légre. 

bi, Felvidék.ma
53905 153905 253905 3