55168

Július hónapot a régi kalendáriumokban Szent Jakab havának is nevezik. Ezekből a régi kalendáriumokból ered a Jakab-napi termés- és időjárásjóslások zöme is. Például az, hogy „Ha Jakab napon tiszta az ég, sok gyümölcs lesz”. (Méhner Vilmos Mulattató képes naptára 1899-ből. Közli: Király 1995, 78)

A doroszlóiak megfigyelése szerint „Jakab, ha marokba találja a zabot, akkor szétszórja”. Azaz: „A zab aratását Jakab-napig be kell fejezni, mert ami gabona Jakab-napig kint marad, az kint is veszik”. Jakab éjszakáján a juhászok a csillagok állásából jósolgattak. A tiszta éjszaka a bőséget jelentette; a gomolyfelhőkből a nagy hóra számítottak, a derűs idő pedig a bő gyümölcstermés előjele volt. A szőlő is ekkor hagyja abba a növekedést, innentől édesedni kezd. Valamikor Jakab asszonyi dologtiltó napnak is számított, ám a búza nyomtatását ilyenkor kellett megkezdeni. (Penavin 1988, 115-116)

A kalendáriumi jóslások egy részét az Ipoly mentén is ismerték. De patrónusként is jelen volt a búcsújárók, a hajósok és az utazók védőszentje. Szent Jakab a titulusa a felsőtúri plébániatemplomnak. Főoltárának képén is őt láthatjuk természetesen. Szent Jakabot, az első vértanút az apostolok közül. Aki Mestere halála után a jeruzsálemi egyház feje lett, Péter és Pál mellett az Anyaszentegyház egyik „oszlopa”. (Weisbender 1990, 398)

A templom Szent Jakabot ábrázoló oltárképét az akkor Felsőtúron lakó Móser Ferens nyugalmazott főhadnagyFelsőtúr római katolikus temploma Csáky Károly felvételénfestette, a plébános szerint „eléggé dilletans stylusban”. A kép elkészítésének költségeit Annus János középtúri templomatya fedezte, aki 200 forintot adott erre a célra. A Heródes Agrippa király által megöletett vértanút a festő könyvvel a kezében örökítette meg, amint egy embert ábrázoló szoborfejre tapos (ez jelentheti a gonosz legyőzését is). Felette két angyalt látni, az egyik pálmaágat (a mártírság jelképe), a másik kardot tart kezében (ezzel öletett meg a vértanú). A háttérben vélhetően Jeruzsálem látható. (Csáky 2004, 201)

Csáky Károly, Felvidék.ma
a szerző felvételei
{iarelatednews articleid=”53980,53804,53723,53466″}