55519

A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma felhívást tett közzé az óvodai kapacitások
hozzáépítéssel, építéssel és a meglévő helyiségek rekonstrukciójával történő bővítésére, valamint az óvodák étkeztetését ellátó létesítmények építésére vonatkozó dotációs kérvények beterjesztésére a 2015-ös évre vonatkozóan. A regionális iskolaügyi szekcióhoz az adott határidőig 426 dotációs kérvény érkezett. Ezek közül Pozsony megyéből 44, Nagyszombat megyéből 39, Trencsén megyéből 45, Nyitra megyéből 54, Zsolna megyéből 65, Besztercebánya megyéből 56, Eperjes megyéből 65, Kassa megyéből pedig 58 kérvény érkezett.

A kérvények többségében (263 esetben) a dotációt már meglévő helyiségek felújítására kérték, ily módon biztosítva az óvodai kapacitások bővítését. Az óvodai kapacitások bővítését 94 kérvényező felépítmény realizálásával, 69 kérvényező hozzáépítéssel, 30 kérelmező pedig új óvoda építésével szeretné megoldani. Több kérvényező kétféle módon szeretné biztosítani az óvodai férőhelyek kibővítését.

A kérelmezők egyúttal dotációért folyamodnak az óvodai étkeztetés kapacitásának kibővítése céljából is, részben új óvodai ételkiadó (19), részben pedig új étkezde kiépítésére (17).

Az iskolaügyi minisztériumhoz befutott 426 kérvény közül négy nem került be az értékelési folyamatba (három kérelmező csak ételkiadó kiépítésére, egy kérelmező csak hálóterem kiépítésére kért támogatást, egy kérelmező pedig tévedésből a pénzügyminisztériumba küldte kérvényét).
A négy kérvény kizárása után a dotációban részesülők kiválasztására, értékelésére és a támogatás megítélésére alakított bizottság a 2015-ös évre szólóan 422, az óvodai férőhelyek hozzáépítéssel, építéssel vagy felújítással történő bővítésére, illetve óvodai étkeztetési létesítmény létrehozására vonatkozó kérvényt értékelt ki.

Az elbírálás alapján 113 kérelmező nyert dotációt, akik között 9 500 000 eurót osztanak szét. Ezen összegből 9 000 000 euró tőkekiadásokra, 500 000 euró pedig folyó kiadásokra szól.
A sikeres pályázókat az iskolaügyi minisztérium felszólítja a dotáció felhasználásával kapcsolatos szükséges lépések megtételére. Amennyiben a kérelmezők elutasítják a dotációs szerződésben meghatározott feltételeket (például a támogatás összegének módosítása miatt), a támogatást további kérelmezők kapják, akik legkevesebb 85 pontot értek el, de nem kerültek be a sikeres pályázók körébe a dotációra szánt keretösszeg miatt.

A pályázatok eredményei a minisztérium honlapján, vagy ITT, ITT és ITT tekinthetőek meg.

Felvidék.ma