farkas-ivan12

Sorozatunkban, amely Dél-Szlovákia idegenforgalmáról szól, ezúttal Farkas Ivánt, az MKP gazdaságpolitikusát kérdeztük, hogy ő hogyan látja a helyzetet?

Milyen hangsúllyal szerepel a párt programjában Dél-Szlovákia idegenforgalmának a fejlesztése? Lát benne akár kitörési lehetőséget is a régió számára?
A Baross Gábor Terv helyzetértékelő részében alaposan foglalkoztunk a témával, a terv fejlesztési lehetőségeket felsoroló második részében is felvázoltuk az elképzeléseinket.

Ebből az MKP választási programjába helyszűke végett csupán egy általános szeletet emelünk át. Sajnos ez van, mert ha a gazdaságfejlesztés, a területfejlesztés és a vállalkozási környezet alakítása tárgykörökben minden részletkérdést alaposan ki szeretnénk fejteni, akkor csupán az erről szóló fejezet 50 oldalas volna.
A kérdéséhez visszatérve: alapvetően a helyi, vidéki turizmus fellendítésében vagyunk érdekeltek, hiszen az idegenforgalom időszerű válfaja nálunk még sajnos gyermekcipőben jár. Főleg, ha a környékbeli országokkal hasonlítjuk össze: Ausztriával és Magyarországgal. Van bőven tennivaló, pedig régióink, szülőföldünk részéről adott a kínálati lehetőség, ami a borturizmust, kerékpárturizmust, a Duna vagy a kisebb folyók és tavak vízi turizmusát illeti. Sokkal erőteljesebb szervezettségre és propagálásra volna szükség. Létre kellene hozni végre a turisztikai desztinációs managementeket, érdekszövetségbe kötni mondjuk a Duna-menti hévízi turizmust. Sok más kitörési pontról is beszélhetnék…Az utóbbi két évtizedben jelentősen visszaszorult a régióinkra korábban olyannyira jellemző vadászat és horgászat. Pedig hihetetlen lehetőségeket rejtenek magukban.

Milyen a kérdésben a magyar pártok közötti együttműködés?
Én csupán egy magyar és egy félig magyar pártról tudok (újabban általános polgári párt), valamint néhány kibontakozó, új kezdeményezésről vagy szándékról. Az együttműködést illetően a válaszom: semmilyen. Ennek pedig az az oka, hogy a SzMK kezdeményezésére megálmodott választási együttműködési kerekasztal rögtön az elején kudarcba fulladt, mint köztudott, nem az MKP negatív hozzáállása miatt… Mi őszintén gondoltuk a választások előtti szakmai együttműködést, egyeztetést közösségünk alapvető érdeke és befolyásunk maximalizálása végett. Sajnos, mások ezt nem így gondolták.

Van tudomása valamilyen kormányzati szándékról, a régió idegenforgalmának a fejlesztésére?
Röviden: semmilyen kormányzati elképzelésről nem tudok. Na, emiatt van égető szükség más kormányzatra, amely szívén viselné szülőföldünk fejlődését, régióink lakosságának gyarapodását.

Léteznek szakmai szervezetek a vállalkozók forrásokhoz való hozzájutásának segítésére, és továbbképzésére?
Mi, Nyitra megyei képviselők éppen a legutóbbi képviselő-testületi ülésen fogadtuk el két alap létrehozását, amely az idegenforgalom és a tanúsítvánnyal rendelkező idegenforgalmi létesítmények anyagi támogatását teszi majd lehetővé 2016-tól. Jelentős, példaértékű előrelépés.

Mi a helyzet a határon átnyúló, közös projektekkel?
Majd kiderül, amikor az Interreg, az ETE HU-SK pályázati felhívásait ősztől folyamatosan meghirdetik. Elvileg számos lehetőség nyílik majd a határon átnyúló idegenforgalmi aktivitások támogatására. Egyrészt beruházási, infrastrukturális szempontból, másrészt rendezvények szempontjából.

A személyes véleményére vagyok kíváncsi: Hogyan képzeli el, mondjuk az évtized végére Dél-Szlovákia idegenforgalmát? Hova, merre fejlődhet?
Egyértelműen adottságainkra kell építenünk. Ezek pedig a vidéki és a helyi kisebb léptékű turizmusban keresendők, elsősorban a vidékünkön élők szívélyes, vendégbarát habitusának, hozzáállásának köszönhetően. Mindenekelőtt, amiről már korábban szóltam: a szőlészet, borászat köré társítható turizmus lehet a nyerő. Jellemzően síkvidéken élünk, emiatt a kerékpárturizmusból hozhatunk ki sokkal többet, na és persze a hévizek adta lehetőségekre is építhetnénk. A lehetőségeink messze nincsenek kihasználva. Magasabb fokú iskolázottság, profizmus az, ami leginkább hiányzik. Persze, tisztelet a kivételnek.

Sztakó Zsolt, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”55395,55125″}