Beiratkozás Bodrogszerdahelyen: a gyerekek ajándékcsomagot is kaptak

A Bodrogszerdahelyi Magyar Tanítási nyelvű Alapiskolában  április 12-én került sor az ünnepélyes beiratkozásra. Tartalmas programmal várta az iskola a gyerekeket, szülőket, és a meghívott vendégeket. A beíratási ünnepséget megtisztelte jelenlétével Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja is.

A rendezvényen jelen volt Mento Zoltán, a község polgármestere, Dócs István, az iskolatanács elnöke, a szülői szövetség képviselői, valamint az egyházak képviselői.

A rendezvény nyitányaként, a szülőföldhöz és az anyanyelvhez való ragaszkodás gondolatát Kulcsár Tibor: Gyökerek című versével Sallai Ibolya, az idei Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos elődöntőjében ezüstsávos minősítést elért diák tolmácsolta.

A meghívott vendégek és a jelenlévők Sallai Ibolya előadásában Kulcsár Tibor Gyökerek című versét hallhatják
A meghívott vendégek és a jelenlévők Sallai Ibolya előadásában Kulcsár Tibor Gyökerek című versét hallhatják

A megjelent vendégeket, és a beíratási program főszereplőit, a gyerekeket, szülőket, nagyszülőket az iskola igazgatónője köszöntötte, aki beszédében kiemelte az iskola magas színvonalú pedagógiai tevékenységét, az elkötelezett, a gyermeket mindenekfelett szerető és tisztelő pedagógusok munkájának fontosságát. Szólt arról, hogy az iskola a gyermek második otthonaként igyekszik olyan közeget teremteni, ahol hatékony oktató-nevelő munkát lehet végezni, amelynek során a gyermek jól érzi magát, és közben tudását anyanyelvén gyarapítja.

Az iskola igazgatónőjének ünnepi beszéde
Az iskola igazgatónőjének ünnepi beszéde

Az igazgatónő beszédét követően Szesztay Ádám kassai főkonzul szólt a szülőkhöz és a gyerekekhez. Az anyanyelven való művelődés hatékonyságáról, a felvidéki magyar tanítási nyelvű iskolák színvonalas tevékenységéről saját tapasztalatai alapján nyilatkozott. Kiemelte a bodrogszerdahelyi magyar alapiskolában tapasztalható családias hangulatot, a felszabadult, vidám gyereksereg érdeklődő magatartását, amely az iskolában fogadta.

A gyerekeket arról biztosította, hogy néhány év múlva rá fognak jönni arra, hogy szüleik milyen jól döntöttek amikor anyanyelvi iskolába íratták őket, és magyarságukat büszkén vállalva, a magyar kultúrát és hagyományokat ismerő, őrző és továbbadó, magabiztos ifjakként lépnek majd ki az alapiskolából. A jó alapokra építkezni lehet, bárhová is kerülnek majd a világban.

A főkonzul hangsúlyozta, hogy az anyanyelven való művelődés, az államnyelv elsajátítása, valamint az idegen nyelvek ismerete egyidejűleg teszi a felnövekvő nemzedéket széles látókörű, a világ több pontján is magabiztosan mozgó emberré.

Szesztay Ádám kassai főkonzul ünnepi beszéde
Szesztay Ádám kassai főkonzul ünnepi beszéde

A program hivatalos részét követően az iskolai kórus az „Örökségünk” című dalt adta elő zongorakísérettel, és sor került a gyerekek verses köszöntőjére, valamint egy meseelőadásra, amelybe a gyerekeket is bevonták, miközben szüleik a beiratkozással kapcsolatos ügyintézéssel voltak elfoglalva. A beíratott gyerekek örömmel vették át az iskola ajándékcsomagját, és az iskolába érkezésükkor készített fényképpel díszített napraforgót.

A gyerekek felszabadultan és otthonosan mozogtak az iskolai környezetben, hiszen nem először jártak az iskolában. A beíratást megelőző hónapokban „Hogy a suli öröm legyen” címmel játékos iskolafelkészítő foglakozásokat szervezett az iskola. A foglalkozás részét képezték játszóházak, közös faültetés, kreatív foglalkozás, nyitott nap és közösen átélt verse-zenés előadás Kövesdi Szabó Mária és Pólos Árpád a kassai Thália Színház művészeinek tolmácsolásában, valamint meseelőadás Écsi Gyöngyi és Kovács Marcell előadásában.

A beíratási rendezvényt követően a meghívott vendégek kerekasztal-beszélgetésen vettek részt Szesztay Ádám főkonzullal, aki a délelőtt folyamán ellátogatott a Vécsey – kastélyba is.

Az egyházak képviselői is részt vettek az eseményen
Az egyházak képviselői is részt vettek az eseményen

A bodrogszerdahelyi iskola vonzáskörzetébe tartozó községek – Ladmóc, Zemplén, Kiskövesd, Nagykövesd, Szőlőske, Borsi, Bári – magyar ajkú gyerekeit és szüleiket továbbra is várják az iskolába, hiszen a beiratkozás időszaka április végéig tart. Akik az ünnepélyes beíratáson nem tudtak részt venni, bármelyik munkanapon beírathatják gyermeküket az iskolába.

(Fotó: a szerző felvételei)