Fotó: MTI

Hosszan tartó betegség után 85 éves korában szerdán elhunyt Tempfli József, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye nyugalmazott püspöke – közölte az egyházmegye.

Tempfli József a Szatmár megyei Csanáloson született 1931. április 9-én. Középiskoláit a nagyváradi Szent László Gimnáziumban kezdte, a nagykárolyi piaristáknál folytatta, majd a tanügyi reform után Szatmárnémetiben érettségizett. 1950-1956 között tanító-nevelőként dolgozott a szentjobbi iskolában. 1956 őszén kezdte el tanulmányait a gyulafehérvári Római Katolikus Teológián, melynek elvégeztével 1962. május 31-én Márton Áron püspök szentelte pappá.

1962-1979 között a Bihar-megyei Tenkén, 1979-1981 között a Szatmár-megyei Tasnádon, 1981-1990 között Nagyvárad-Olasziban volt plébános. 1982. június 27-én szentjobbi apáti címet kapott.

1990. március 14-én II. János Pál pápa Nagyvárad 81. püspökévé nevezte ki. Felszentelését 1990. április 26-án a nagyváradi székesegyházban tartották.

Rendületlenül harcolt a kommunista időkben elkobzott egyházi vagyon visszaszerzéséért.

Nyugdíjazási kérelmét 2008 decemberében XVI. Benedek pápa elfogadta, megyéspüspöki szolgálatát 2009 márciusában fejezte be.

Nyugdíjas éveit a nagyváradi Kanonok soron berendezett kanonoki házban, a közéletből visszavonultan töltötte. Az egyik utolsó nyilvános megjelenése, a pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából bemutatott hálaadó szentmisén volt 2012. május 31-én.

Munkája elismeréseként több egyházi és világi kitüntetésben részesült: 1997-ben Magyar Örökség díjjal, 1999-ben a Bethlen Gábor-díjjal, 2009-ben a Magyar Szabadságért díjjal tüntették ki, 2007-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét.

Tempfli Józsefet vasárnap helyi idő szerint 15 órakor ravatalozzák fel a nagyváradi székesegyházban, ahol 18 órától szentmisét mutatnak be lelki üdvéért, majd hétfőn, a 11 órától tartandó engesztelő gyászmisét követően helyezik örök nyugalomra a nagyváradi székesegyház kriptájában.

„A szikla Krisztus” – műsorváltozás a közmédiában Tempfli József emlékére 

A Duna World május 28-án, szombaton – Tempfli József emléke előtt tisztelegve – megváltoztatja műsorát, és levetíti az Arcélek – Tempfli József – nagyváradi megyéspüspök című dokumentumfilmet.

Csáky Zoltán művében egy alázatos, de az egyházmegye céljait mindig szem előtt tartó főpásztor alakja jelenik meg. Valóban, Tempfli József nagyon sokat tett a híveiért, az elkobzott egyházi javak visszaszolgáltatásáért. Különösen büszke volt a püspöki palota birtokbavételére.  A híres bécsi építész, Franz Anton Hillebrandt alkotása a kommunizmus évei alatt leromlott, megmentéséért a püspök Răzvan Theodorescu kultuszminiszterhez fordult e szavakkal: „Egy magyar ember egy román embertől kér segítséget, s egy katolikus püspök egy zsidó embertől”. Ezután átnyújtotta a nagyváradi zsidóság deportálásáról szóló könyvet, amihez ő írta az előszót.

A püspök szigorú, de közvetlen ember volt, vendégei előtt az ajtaja mindig nyitva állt. Beszédében az egykori tanár mindig megjelent. Hívei szerénységéért, munkabírásáért, következetességéért szerették. Ráillett jelmondata: „Petra Christus – A szikla Krisztus”.
A végtisztesség megadására május 30-án a nagyváradi római katolikus székesegyházba várják a hívőket, a gyászszertartást Ioan Robu bukaresti érsek és Jakubinyi György gyulafehérvári érsek celebrálja.

„Tempfli József a Szent István által alapított tíz egyházmegye egyikében végezte hívatását – emlékezik az elhunytra a gyulafehérvári főpásztor. – Emberi nagyságát mutatja, hogy amíg Isten szolgáját, Márton Áron püspököt fogva tartották,, addig nem kezdte el teológiai tanulmányait sem. Akárhová vezetett is útja, nagyszerű lelkipásztor volt, sokat tett a magyarságért, s a hívekért.”

Adás: 2016. május 28., szombat (Duna Wold 11.15).

(MTI)