(Fotó: mkp.sk)

Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya és Kassa megyében vezetőket választottak az MKP kerületi tanácsai élére.

Június 6-án és 7-én a tanácsok elnökéről és alelnökeiről szavazással döntöttek. Az alapszabály értelmében a kerületi tanácsnak automatikusan tagja az adott megyében tevékenykedő valamennyi járási elnök, a megyét képviselő OT-tag, a megyei önkormányzati frakció vezetője, ugyanakkor a tanács üléseire tanácskozási joggal meghívást kapnak a megyei képviselők is.
A kerületi tanácsok legfőbb feladata, hogy az adott megye területén az MKP járási szervei között összehangolják a tevékenységet. A megyei önkormányzati választásokkal kapcsolatban jelentős döntési jogkörük van, hiszen például a megyei választási programra, a képviselőjelöltek listájára, a koalíció-kötésre vonatkozó határozatokat a kerületi tanácsok hozzák.
Az országos kongresszusra készülve a hét elején valamennyi megyében összeült az MKP kerületi tanácsa, két megyében maradt az eddigi elnök, két helyen pedig új személyt választottak.

A Nyitrai Kerületi Tanács június 6-án Komáromban tartotta tisztújító ülését. Az eddigi kerületi elnök, Horváth Árpád helyébe Jancsó István kapott bizalmat, a kerületi alelnöknek pedig megválasztották Gyarmati Tihamért és Ladányi Lajost. A kerületi elnökség további tagjai a járási elnökök: Baranyay Alajos (Vágsellye képviseletében), Becse Norbert (Komáromi járás képviseletében), Bolya Szabolcs (Érsekújvári járás képviseletében), Kiss Beáta (Lévai járás képviseletében).

A Nagyszombati Kerületi Tanács június 6-án az MKP dunaszerdahelyi irodájában ülésezett. A tanács elnökének Berényi Józsefet, az MKP korábbi országos elnökét, Nagyszombat megye alelnökét választották.  Alelnöki pozíciót töltenek be: Klabuzai Andrea (Galántai járás), dr. Hájos Zoltán (Dunaszerdahelyi járás). Mellettük Menyhárt József, a Dunaszerdahely járási elnöke és Forró Krisztián, a Galántai járás elnöke alkotja még a Nagyszombati Kerületi Tanács Elnökségét.

A Besztercebányai Kerületi Tanács elnöke maradt továbbra is Csúsz Péter, a két alelnök megválasztását pedig elhalasztották. A 11 tagú tanácsnak tagja a négy járási elnök, Auxt Ferenc (Rimaszombat), Csúsz Péter (Losonc), Deák János (Nagyrőce), Palík László (Nagykürtös).

A Kassai Kerületi Tanács elnöke a június 7-i döntés értelmében továbbra is Zachariáš István, a megyei önkormányzat alelnöke maardt. A tanács alelnökei lettek Beke Beáta Rozsnyóról  és Mihók Gábor Nagykaposról. Az Országos Elnökségbe Gergely Papp Adrianát és Furik Csabát javasolják. A kerületi tanácsnak 17 tagja van, akik teljes létszámban jelen voltak a tanácskozáson.