Márki László, az Európai Nagycsaládos Szövetség elnöke (Fotó: Hideghéthy Andrea)

Márki Lászlóval, az Európai Nagycsaládos Szövetség elnökével a Gombaszögi Nyári Táborban tartott „Családdal a Kárpát-medence jövőjéért” című ifjúsági konferencia kapcsán beszélgettünk.

Milyen feladatai, szerepei vannak a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségén belül?

Gödöllőn 1994-ben nemzetközi nagycsaládos találkozót tartottunk, és ezen sok határon túli magyar család volt jelen. Ennek nyomán a NOE példájára számos határon túli magyar családszervezet jött létre. Több alkalommal összehívtuk ezek vezetőit, képzést, kapcsolatépítést tudtunk biztosítani számukra. Ez olyan jól működött, hogy a 2000-es évek elején úgy láttuk, érdemes ennek az összefogásnak szervezeti keretet adni. Benkő Ágotával és a szervezetek vezetőivel megalakítottuk a KCSSZ-t. A legnagyobb szerepem a szervezet létrehozásában volt.

Hogyan választották meg az Európai Nagycsaládos Szövetség elnökévé?

Egy madridi konferencián 2002-ben portugál és spanyol nagycsaládosok arról beszéltek egymással, hogy az országaikban nem létezik családtámogatás, és ezen úgy kellene segíteni, hogy egy európai nagycsaládos szervezetet létrehozva brüsszeli kapcsolatokkal lehetne nyomást gyakorolni a kormányaikra. A portugál nagycsaládos szervezet elnöke ezután kapcsolatot keresett más európai nagycsaládos szervezetekkel, így talált rá a magyar Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) honlapjára. A NOE-nak ekkorra már több ország családszervezeteivel volt kapcsolata, 1996-tól kezdve képzést, szemináriumokat szervezett a volt kommunista blokkban élő családszervezetek vezetői számára. Az Európai Nagycsaládos Szövetség megalakulásakor, 2004-ben ezeket a kapcsolatokat felhasználva az alapító szervezetek felét én hoztam a szövetségbe. Így ott vezető szerephez jutottam, az alapításkor alelnök lettem, majd 2014 óta egy ciklust vállalva vagyok a szervezet elnöke.

Hogyan látja a nagycsalád jövőjét?

Európában a családok szempontjából van egy törésvonal, amelynek egyik oldalán a volt kommunista és az ortodox országok vannak. A mi országainkban a hagyományos családot sokkal fontosabbnak tartják, mint Nyugat- és Észak-Európa országaiban. A homoszexualitás propagálása állami támogatással demográfiai krízishelyzetben ez utóbbi országokban társadalmi szintű öngyilkosság.
Volt egy felmérés tavaly, a NOE készítette, amelyben első alkalommal érdeklődtünk afelől, hogy a nagycsaládos szülők gyerekei mennyire akarnak nagycsaládot vállalni. Én személyesen elmondhatom, hogy a gyermekeim mind nagycsaládosok. Ha ezt a szemléletmódot, a család szeretetét értékként át tudjuk örökíteni, akkor van remény.

Akkor a jövő a mi kezünkben van. Milyen eredményt várnak a mostani programtól, amelyben kárpát-medencei fiatalokkal beszélgetnek a család értékéről, a jövőről?

Visszakapcsolok arra, hogy a példamutatás, a család értékének továbbadása kulcsfontosságú a jövő nemzedék számára. A másik kulcsfontosságú feladatunk, hogy a fiatal generációt a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk a közösségi munkába.

Vállalják-e a fiataljaink, hogy jó minőségű munkát végezzenek a nagycsaládok érdekében?

Általában azt kell mondanom, hogy rosszul állunk ezen a területen. Nincs elég emberünk rá, hogy a nemzetközi munkában olyan mértékben részt vegyünk, amennyire a tekintélyünk alapján lehetőségünk lenne. Nincsen elég olyan emberünk, sem fiatalok, sem idősebbek, akik jól tudnak nyelveket, kellően ismerik a saját egyesületük tevékenységét, és ezt hitelesen be tudják mutatni nemzetközi szinten.
Feladatunk, hogy a mostanihoz hasonló programokon közösséget építsünk olyan fiatalok között, akik a nagycsaládos mozgalmat továbbviszik helyi, országos és nemzetközi szinten is. Remélem, hogy a felvidéki, délvidéki, kárpátaljai, magyarországi fiatalok pozitív élményekkel és elhatározásokkal térnek haza. Hosszabb távra megfogalmazhatjuk, hogy az országos szintű családpolitika befolyásolása kell, hogy cél legyen Magyarország határain túl is. A magyar családszervezeteknek össze kell fogniuk a többségi nemzet képviselőivel, hogy az országukban közös cél legyen a család védelme. Ezt kellene véleményem szerint a KCSSZ-nek is elősegítenie, természetesen a fiatalokkal együtt.