Az érsekújvári Kálváriára vezető kapu. Fotó: Miroslav Lisinovič/blog.sme

Ahogy ez a ferences templomok és kolostorok eseményei, búcsúi közül rendre nem maradhat ki, idén is hagyományos Porciunkula-búcsút tartottak az érsekújvári ferences barátok templomában az ünnep előestéjén és napjának reggelén. A búcsú, melynek másik megnevezése Angyalos Boldogasszony ünnepe, augusztus első keddjére esett.

Az érsekújvári ferenceseknél a búcsúra történő hangolódás tehát már augusztus 1-jén, hétfőn megkezdődött.
Déli 12 órakor harangszó jelezte a barátok temploma búcsújának kezdetét, majd kettőtől következett a lelki programok sora, köztük keresztút a közeli Kálvárián, amely a város egyik, ma is álló bástyáján épült az 1770-es években, gyónási lehetőség, litánia, rózsafüzér-imádság, majd az est fénypontja a 19 órakor kezdődő vigíliamise volt öt lelkiatya koncelebrálásában. Ez a mise minden hozzá tartozó részével eltartott csaknem három órán keresztül, és ezen vett részt a legtöbb zarándok.

Tizenegy óra felé a vidékről négy autóbusszal érkezett hívők hazaindultak. Elsősorban a Nyitra-vidék magyarjai voltak jelen Nagycétényből, Berencsről, Alsóbodokról, Pogrányból, Zséréről és a többi zoboralji településről, végül, de nem utolsósorban egy egész busszal a Mátyusföldről, Peredről. Utána már csak másfél tucatnyian maradtak a csendes szentségimádásra, mely éjfélig tartott.

Ezután pontban éjfélkor vette kezdetét immár harmadik alkalommal a Kálvária-hegyen a mise Kovalcsik Cirill atya celebrálásában. A miséről sajnálatos módon hiányoztak a fiatalok, akik két éve még énekükkel és különböző hangszereikkel emelték a legszentebb áldozat bemutatásának hangulatát.

Ezt követően éjjeli egy órától körülbelül hajnali ötig virrasztás, illetve egyéni szentségimádás, rózsafüzér-ájtatosság volt a templomban vagy 10-12 kitartó környékbeli hívő részvételével. Kora reggel ötkor ismét Cirill atya mutatott be szentmisét magyar, illetve latin nyelven régi rítus szerint, vagyis háttal fordulva a híveknek, reggeledvén szemben a nappal, elhunyt szeretteinkért és hozzátartozóinkért. Majd végül a reggel nyolc órakor kezdődő mise volt a kétnapos érsekújvári Porciunkula-búcsú záróepizódja.