A Szent Kristóf - bot ajándékozása a lévai magyar híveknek (Fotó: Lévai Szent László Kör)

Augusztus 14-én a lévai Szent Mihály plébániatemplom vasárnap délelőtti szentmiséje végén a szántódpusztai Szent Kristóf búcsúból szalaggal ellátott Szent Kristóf-botot ajándékoztak a családoknak.

Az Ivkovič házaspár rendszeres résztvevője a szántódpusztai Szent Kristóf búcsúnak. Közös elhatározásuk alapján idén egy köteg, a család Léva-Kőpince-i szőlőjéből származó mogyoróbotot vittek el a búcsúba, hogy azok a szentmisében Böjte Csaba általi megáldásukat követve itt, Léván legyenek elsősorban családjainkban és közösségünkben „Jézus varázsvesszői“. Továbbá úgy, ahogy Szent Kristófnak botja volt segítségére abban, hogy a folyó túlsó partjára vigye a kis Jézust, úgy legyen ez a megszentelt Szent Kristóf-bot az édesapáknak és édesanyáknak segítségükre gyermekeik és a család szeretetteljes vezetésében.

Gyurász Pál káplánt is megajándékozták (Fotó: Lévai Szent László Kör)
Gyurász Pál káplánt is megajándékozták (Fotó: Lévai Szent László Kör)

Szent Kristóf-bottal ajándékozták meg Gyurász Pál káplánt is, hogy a megszentelt bot legyen a lelkiatya segítségére a lévai közösség Istennek kedves vezetésében. Minden megajándékozott a kezdeti meglepetés után örömteli mosollyal és kedves szavakkal köszönte meg a megszentelt Szent Kristóf-botot, valamint a róla szóló tudnivalókat és az idei szántódpusztai Szent Kristóf búcsú fő üzenetét tartalmazó kis röplapot.