Illusztráció

Augusztus 8-án kezdik kifizetni az oktatási, nevelési, valamint a tankönyvekre és taneszközökre szóló támogatásokat. A Bethlen Gábor Alap által meghirdetett Szülőföldön magyarul programba pályázó óvodások, alap- és középiskolások összesen 17 200 forint, azaz 55 euró támogatásban részesülnek. Az egyetemisták 10 euró hallgatói támogatást kapnak.

A Szülőföldön magyarul program célja, hogy megerősítse a kárpát-medencei magyarság nemzeti önazonosságtudatát a szülőföldön való magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén.

Nem minden jogosult igényelt támogatást

A 2016-17-es tanévben 44 780 tanuló kap támogatást. A jogosultak száma jóval több: 49 761 személy kaphatna oktatási, nevelési hozzájárulást. A tanulók egy része nem pályázott, valamint 723 pályázatot a kuratórium elutasított, a legtöbb esetben azért, mert a hiánypótlás felszólítása után sem küldték vissza a kért dokumentumokat, valamint a gyermek több mint 50 igazolatlan órát hiányzott az elmúlt iskolaévben – tudtuk meg Jókai Tibortól, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökétől. Hozzátette: az arányok azt mutatják, hogy a magyar oktatási intézményt látogatók 9-10 százaléka nem él az oktatási támogatással, ez megegyezik a többi határon túli régióban tapasztaltakkal. Elsősorban azok a szülők nem igénylik a támogatást, akiknek magasabb az életszínvonala, azaz jók az anyagi körülményeik.

Az 55 eurót, amely a nevelési és oktatási támogatást és a tankönyv és taneszköz támogatást foglalja magába, az OTP Banka a.s.-ban megnyitott számlákra utalják. Azok, akiknek nincsen számlájuk, szintén az OTP-ben vehetik fel ezt az összeget. Jókai Tibor szerint érthetetlen, hogy miért nem nyitottak számlát még mindig majdnem hatezer gyermeknek, hiszen kiskorúak esetében nincsen számlakezelési költség. Sajnálatos módon, a tavalyi iskolaévben hétszáz támogatást visszautaltak a magyar államkasszába, mivel nem vették fel a pénzt. Jókai Tibor azt is érthetetlennek nevezte, hogy a szülők igénylik a Szülőföldön magyarul támogatást, aztán mégsem élnek vele.

A következő tanévben már ismét 20 ezer forint lesz a támogatás összege

Az oktatási, nevelési és hallgatói támogatás szlovákiai lebonyolítója a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Ennek nyári egyetemén, július elején Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár bejelentette: a következő tanévben már teljes összegben kapják meg a támogatást a kedvezményezettek. Azaz az idei 17 200 forint helyett, ismét 20 000 forintot kapnak, és 2400 forint taneszköz és tankönyv támogatás is jár a sikeres pályázóknak. Ez a magyar gazdaság pozitív mutatóinak köszönhető – fogalmazott Potápi.

A hallgatói támogatást csak kevesen igényelték

A hallgatói támogatás kapcsán Jókai Tibor kiemelte: van olyan egyetem, ahol az igazolások kiadásáért illetéket kell fizetniük az egyetemistáknak. Mivel a hallgatói támogatás összege csupán 2800 forint, ezért azt kevés főiskolás igényelte, 79 diák kapja meg a támogatást.

A Bethlen Gábor Alap kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében történő segítségnyújtás. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működtetése. Az Alapkezelő tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásához. Az Alapkezelő kezeli többek között a Szülőföldön magyarul programot is. A pályázati rendszeren keresztül az Alap több mint 250 ezer külhoni magyar tanulót támogat.