Az Aranymetszés Duó is fellépett a galántai rendezvényen (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Január 22-én Galántán tartotta meg a magyar kultúra napja tiszteletére szervezett emlékünnepségét a Csemadok. Kölcsey Ferenc január 22-én fejezte be a Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból című versének a megírását. 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját.

A rendezvényen átadták a Csemadok Életmű Díjakat, a Közművelődési Díjakat és a Gyurcsó István-díjat is.

Csemadok Életmű Díj

A Csemadok Életmű Díjakat 2009 óta adományozza a Csemadok azoknak az aktív tagoknak, akik önzetlenül dolgoznak a magyar közösségért és a Csemadokért. Az idei évben a díjat öt személyiség vehette át. Böszörményi István tanár, helytörténész a szervezet munkájába már az 1970-es évek második felétől bekapcsolódott. Helytörténeti cikkei a Gömörország és a Palócföld lapokban jelennek meg. A publikálás mellett szívesen tart előadásokat is, ezzel is erősítve a magyarságtudatot az olvasókban és hallgatókban. Korintus László zenepedagógus, a Rozmaring Népdalkör és a Rozmaringsarj Népdalkör alapítója. 2013-tól közreműködik a Rozsnyói járásbeli öt falu közös férfikarának vezetésében és felkészítésében is. Lázár Erzsébet és Lázár Ferenc nyugalmazott pedagógusok is elismerésben részesültek. 1972-ben költöztek Ajnácskőre, ahol a község kulturális életének meghatározó személyiségei voltak évtizedeken át. Mindketten napjainkig résztvevői és támogatói a Csemadok helyi rendezvényeinek. Magánemberként és pedagógusként is fontos feladatuknak tartották anyanyelvünk és nemzeti kultúránk ápolását. A bősi Miklós Ferenc munkásságát is elismerésben részesítették. A méltatásban elhangzott róla: „Az alapszervezetet, az itt élő, gyökereit megőrizni akaró magyarságot hűséggel szolgálta és szolgálja ma is. Ő nekünk, Csemadok-tagoknak az a példakép, aki tudta, és tudja ma is: Jót, s jól! Ebben rejlik a nagy titok.” A tanítócsaládból származó Pék Éva, akinek már a szülei is a Csemadok tagjai voltak, szintén a díjazottak között volt. Pedagógusként, könyvtárosként, krónikásként tevékenykedett. Több szervezetben is aktívan dolgozott, köztük a Csemadokban is, vallva, csak azt tette, amit a szíve diktált.

A díjak átadása (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)
Közművelődési Díj

A Csemadok Közművelődési Díjat 2013-ban alapították. Azoknak a személyiségeknek ítélhető oda, akik évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Díjjal ismerték el Baloghné Domonkos Malvin munkásságát, aki több mint húsz éve meghatározó egyénisége a nagykaposi magyarságnak. Húsz éve karnagya a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskarnak, huszonkét éve vezetője a Búzavirág Dalkörnek. Keszeg István, Martos polgármestere is díjban részesült. A szlovákiai magyar néptáncmozgalomban végzett munkássága példaértékű és kiemelkedő, amely szorosan összekapcsolódik a Csemadokban kifejtett tevékenységével. Szamos Zsuzsanna ajnácskői alapszervezeti elnökként tevékenykedett, ezért kapta a kitüntetést. Elnöksége alatt újjáalakultak a falu népművészeti csoportjai. Tizenkét éve az ő ötlete alapján szervezik meg a Váraljai Fesztivált Ajnácskőn, ahol a régió tehetségei kapnak fellépési lehetőséget. Tóth Borbála Pográny község önkormányzata kulturális bizottságában végzett munkájának egyik eredménye a pogrányi tájház létrehozása. A tájház és udvara adott otthont több hagyományőrző rendezvénynek. Az 1972-től citerázó Vankó Ferenc, a peredi Csillag citerazenekar alapítója is díjban részesült, az 1960-1990-es években az együttes vezetője volt. Gyermekeit és a citerajáték iránt érdeklődőket mindig szívesen tanította citerázni.

Gyurcsó István-díj

2014-ben adták át első ízben a Gyurcsó Istvánról elnevezett díjat, mellyel olyan személyiséget jutalmaznak, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott, vagy több évtizede tevékenykedik a Csemadokban. Ezúttal Végh László vehette át a kitüntetést. Végh László közreműködött a szlovákiai magyarságkutatás intézményes kereteinek megteremtésében. Folyamatosan részt vett a szlovákiai magyar társadalomtudományi műhelyek és intézmények kialakításában. Számos kiadvány szerzője, szerkesztője és lektora. 2006-tól az MTA külsős köztestületi tagja.

A régió tehetségei is felléptek

A Galántán megtartott magyar kultúra napi rendezvényen a régió több ismert, tehetséges művésze fellépett. Hallhatta a közönség a Galántai Kodály Zoltán Daloskört, a nagyfödémesi Lencsés Zoltán szavalatát, a verséneklő Aranymetszés Duót. Bognár Hajnalka énekelt, zongorán Ternóczky István kísérte őt. Felléptek a Martosi Hagyományőrzők, akik martosi táncokat mutattak be és hallhatta a közönség a peredi Csillag citerazenekart is. Az ünnepségen felcsendült a Himnusz is, előbb Dráfi Mátyás színművész előadásában. A program végén pedig a peredi citerások kíséretében a martosi táncosok és a közönség együtt énekelte.

A Csemadok az összefogás híve

A magyar kultúra napján Bárdos Gyula, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok elnöke mondott ünnepi beszédet. A 2017-es év első rendezvénye kiváló alkalom arra is, hogy köszönetet mondjunk a Csemadok valamennyi tagjának, vezetőjének azért a munkáért és közösségi szolgálatért, amelynek köszönhetően Brüsszelben átvehette a szervezet elnöksége a legrangosabb európai elismerést, az Európai Polgár Díjat – mondta Bárdos Gyula. A Csemadok közösségmegtartó erejére szükség van – hangzott el a brüsszeli díjátadón, ezért pedig a szervezet vezetősége minden tagnak köszönettel tartozik. A magyarságnak több mint ezeréves múltja van, kultúránk meghatározó a térségünkben és a világban is. A magyar nyelv összeköti a világon élő összes magyart – fogalmazott Bárdos. A Csemadok az összefogás híve, így volt ez a múltban és a jelenben is. Ezért Bárdos Gyula beszédében arra kérte a magyar közösséget, hogy az őszi megyei választáson tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a magyarságnak erős érdekképviselete legyen a kerületi önkormányzatokban.

Az elnöki köszöntő után a rendezvény résztvevőit Grezsa István miniszteri biztos is üdvözölte. Beszédében felidézte Kölcsey Ferenc szavait, melyeket tíz évvel a Himnusz megírása után, országgyűlési képviselőként mondott Pozsonyban: „Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak / Hagyd örökűl ha kihúnysz: a haza minden előtt.”

Grezsa István köszönetet mondott a Csemadok minden tagjának, hogy megéli, gazdagítja és továbbadja a magyarság kincsét, kultúráját, hagyományait.

A fáklya irányt mutat

A rendezvényen a díjazottak nevében Pék Éva mondott köszönetet a kitüntetésért. Megköszönte, hogy az ötvenezres tagságból éppen őket tartották kitüntetésre méltónak. Mint mondta, ez kötelezi őket, hogy a fáklyát őrizzék, továbbvigyék, magasra tartva, hogy minden felvidéki magyar jól lássa, merre kell menni. Fontos tudni, hol a helyünk, hova tartozunk – fogalmazott Pék Éva, ezért köszönet jár azoknak az édesanyáknak, akik a gyermeküknek az anyanyelvi oktatást választják, mint ahogy azt tették az ő szüleik is. A díjazott kiemelte: óvni, védeni, éltetni kell anyanyelvünket.