(Fotó: B. Vida Júlia)

Egyre több szlovák állampolgár, köztük sok magyar nemzetiségű él külföldön. Sokan a jó munkalehetőség miatt családostul is kiköltöznek, akár messzi országokba is. Vannak, akik csak a határ túloldalán telepednek le, hogy gyakrabban haza tudjanak látogatni. Ha a gyermekes családok úgy döntenek, hogy csemetéjük külföldön fog iskolába járni, a törvény szerint akkor is kötelesek beíratni őt valamelyik hazai alapiskolába.

A törvény kötelezővé teszi a szülő számára, hogy minden szlovák állampolgársággal rendelkező gyereket, aki elérte az iskolakötelezettséghez szükséges életkort, beírassa valamelyik hazai alapiskolába – függetlenül attól, hogy hol él.

Ennek értelmében minden külföldön élő, augusztus 31-ig a 6. életévét betöltő gyermeket be kell íratni. Kivételt képez, ha a gyermeknek kettős állampolgársága van. Ilyen esetben a szülőnek jogában áll eldönteni, melyik ország iskolájába adja gyermekét.

A gyermek törvényes képviselője az állandó lakhelyen lévő, vagy a körzeti alapiskolába köteles beíratni csemetéjét. Más iskolába is beírathatja, de a gyermek felvételéről olyankor az igazgató dönt. A beíratással együtt a szülő az igazgatónál kérvényezi, hogy gyermeke az iskolát külföldön látogathassa, az iskolai törvény 25§-a szerint.

(Fotó: B. Vida Júlia)
Igazolni is kell, hogy külföldön tanul

A kérvényben fel kell tüntetni a gyermek nevét és lakhelyét, valamint a születési számát és külföldi lakhelyét. Bele kell írni annak az iskolának a megnevezését, ahová külföldön a gyermek járni fog, ha az előre ismert, vagy pedig annak az iskolának a nevét, amelyiket egy másik állam működtet Szlovákia területén, ha azt fogja látogatni a gyermek.

Aki esetleg nem tud Szlovákiába utazni az iskolai beíratások idején, annak sincs oka pánikra. Ilyen esetben meghatalmazhat valakit – nagyszülőt, vagy valamelyik közeli rokont –, aki a nevében beíratja a gyermeket. Fontos, hogy a megbízott személynél ne csupán az írásos meghatalmazás legyen, hanem a személyazonossági igazolványa is. Ugyanúgy jár el, mint a szülő, vagyis a beíratás után kérvényezi, hogy a gyermek külföldön látogathassa az iskolát.

Ha nagyjából ismert, hogy a gyermek meddig fog külföldön tartózkodni, nem árt feltüntetni a kint tartózkodás várható idejét és a külföldi lakcímet is. Ezután adja ki az igazgató a határozatot a gyermek külföldi iskoláztatásáról.

Előfordulhat, hogy a szülő nem tud kit meghatalmazni a beíratás elvégzésére. Ilyen esetben fel kell venni a kapcsolatot az iskolával és megegyezni egy olyan időpontban, ami a szülőnek megfelel. Ajánlott már a beíratások előtt telefonon vagy e-mailben érdeklődni az iskolában, hogy minden szükséges információt megkapjon a szülő.

(Fotó: B. Vida Júlia)
Áprilisi beiratkozások

Míg sokáig január közepétől február közepéig zajlottak a kötelező iskolai beíratások, 2015-ben módosult az iskolai törvény, ami a beíratások időpontját is megváltoztatta. Az új szabályozás értelmében azok április 1-30. között zajlanak. Minden iskola maga dönti el, hogy pontosan mikor kerít rá sort. Erről legtöbbször az intézmények weboldalán található információ, de sok faluban a hangosbemondón keresztül is kihirdetik.

A beíratás után a külföldön élő szülőnek vagy törvényes képviselőnek még egy feladata marad. Igazolni a helyileg illetékes alapiskola felé, hogy gyermeke valóban külföldön folytat tanulmányokat, mégpedig a külföldi intézmény igazolásával. Ennek a kötelességének minden iskolai év szeptember 15-ig eleget kell tennie, míg külföldön tartózkodik.

A különbözeti vizsga már nem kötelező minden évben

Változtak a dolgok abban a tekintetben is, hogy már nem köteles a gyermek minden évben különbözeti vizsgákat tenni. A módosított törvény lehetővé teszi, hogy ezekre a vizsgákra a szülő vagy a törvényes képviselő kérésére kerüljön sor. A kérvényben fel kell sorolni azokat az évfolyamokat, amelyekből a gyermek külön vizsgázik a hazai iskolájában.

Abban az esetben érdemes ragaszkodni a különbözeti vizsgákhoz, ha a család a Szlovákiába való visszatérést fontolgatja, hiszen akkor a továbbiakban hazai oktatási intézményt fog látogatni, s ez biztosítja a zökkenőmentes átállást a gyermek számára. A gyermek mindig azokból a tantárgyakból tesz különbözeti vizsgát, amelyeket az igazgató meghatároz. S az elért eredmények alapján lesz besorolva a megfelelő évfolyamba.

(Forrás: eduworld.sk)